TIN TỨC & SỰ KIỆN

Đề án Tuyển sinh Đại học Và Cao đẳng hệ chính quy năm 2017

21 March 2017
Đề án Tuyển sinh Đại học Và Cao đẳng  hệ chính quy năm 2017

Thông tin chung về trường Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở và trang thôn...

Phương thức tuyển sinh năm 2017

22 March 2017
Phương thức tuyển sinh năm 2017

 .: PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2017 :. Các phương thức xét tuyển 1. Xét tuyển th...

Thông tin về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

22 March 2017
Thông tin về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo...

Thông tin về ngành tuyển sinh

22 March 2017
Thông tin về ngành tuyển sinh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Mã Trư...

Điểm chuẩn năm 2016

22 March 2017
Điểm chuẩn năm 2016

DANH SÁCH NGÀNH/NHÓM NHÀNH, TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN VÀ ĐIỂM CHUẨN NĂM 2016

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2017 đợt 1

22 March 2017
Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2017 đợt 1

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRONG NƯỚC NĂM 2017- ĐỢT 1 (Địa chỉ trang we...