Image

Mã ngành: 7440102
Chỉ tiêu: 200

Môn xét tuyển:

A00: Lý – Toán – Hóa

A01: Lý – Toán – Tiếng Anh

A02: Lý – Toán – Sinh

D90: Toán – KHTN – Tiếng Anh

Image
Image