Image

Mã ngành: 7520207
Chỉ tiêu: 160

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 780 điểm
điểm chuẩn 2020: 653 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 20.00 điểm
điểm chuẩn 2020: 23.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:

Toán - Hóa - Lý (A00)
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)
Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90)

Image
Image
Image