Image

Mã ngành: 7480201_VP 
Chỉ tiêu: 40

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL năm 2021 với tối đa 40% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 839 điểm
điểm chuẩn 2020: 675 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT năm 2021 tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 21.00 điểm
điểm chuẩn 2020: 24.70 điểm
với các tổ hợp xét tuyển:

Toán - Hóa - Lý (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)
Toán - Lý - Tiếng Pháp (D29)
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

Thông tin về Ngành Công nghệ Thông tin (Chương trình Việt Pháp): https://www.ctdb.hcmus.edu.vn/vi/educational-program/chuong-trinh-viet-phap/

Image
Image