Image

Mã ngành: 7440112  
Chỉ tiêu: 250
 

Môn xét tuyển:

A00: Hóa – Lý – Toán

B00: Hóa – Sinh – Toán 

D07: Hóa – Toán – Tiếng Anh 

D90: KHTN – Toán – Tiếng Anh

Image
Image
Image
Image