Image

Mã ngành: 7460101
Chỉ tiêu: 300

Môn xét tuyển:

A00:Toán – Lý – Hóa

A01: Toán – Lý – Tiếng Anh

D90: Toán – KHTN – Tiếng Anh

D01
: Toán – Tiếng Anh – Văn 

Image
Image