Ngành Hải dương học

Mã ngành: 7440228 – Chỉ tiêu: 80

Môn xét tuyển:

A00:Toán – Lý – Hóa

A01:Toán – Lý – Anh

B00: Toán – Sinh - Hóa 

D07:  Toán – Hóa – Tiếng Anh

 

 

 

Đào tạo cử nhân có kiến thức về tất cả các vấn đề có liên quan đến biển, sông ngòi và khí quyển, trong đó có tương tác biển-khí quyển và các quá trình xảy ra ở vùng cửa sông, cửa biển. Đây là lĩnh vực nghiên cứu đa ngành liên quan đến toán học, vật lý, hóa học, sinh học, khoa học về địa chất và môi trường. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng phân tích, đánh giá và dự báo ô nhiễm môi trường, các quá trình xói mòn bờ biển, sông và cửa sông, sự xâm nhập mặn, hệ sinh thái rừng ngập mặn và lũ lụt, thiên tai, biến đổi khí hậu,…

 

     Cơ hội nghề nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Viện Hải dương học, các trạm đo, đài khí tượng thủy hải văn, công ty tư vấn môi trường, giảng dạy đại học, cao đẳng và các trường phổ thông trung học.

 

     Chuyên ngành đào tạo:

 

  • Hải dương học
  • Khí tượng học
  • Thủy văn.

 

XEM THÔNG TIN VỀ BỘ MÔN HẢI DƯƠNG, KHÍ TƯỢNG VÀ THỦY VĂN

 

 

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search