Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin

NHÓM NGÀNH MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201 – Chỉ tiêu: 550

Môn xét tuyển:

A00: Toán – Lý – Hóa

A01: Toán – Lý – Tiếng Anh

D07: Toán  – Tiếng Anh – Hóa

D08: Toán – Tiếng Anh – Sinh 

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201_CLC – Chỉ tiêu: 100

Môn xét tuyển:

A00: Toán – Lý – Hóa

A01: Toán – Lý – Tiếng Anh

D07: Toán  – Tiếng Anh – Hóa

D08: Toán – Tiếng Anh – Sinh 

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201_TT – Chỉ tiêu: 60

Môn xét tuyển:

A00: Toán – Lý – Hóa

A01: Toán – Lý – Tiếng Anh

D07: Toán  – Tiếng Anh – Hóa

D08: Toán – Tiếng Anh – Sinh 

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT  -PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201_VP – Chỉ tiêu: 40

Môn xét tuyển:

A00: Toán – Lý – Hóa

A01: Toán – Lý – Tiếng Anh

D07: Toán  – Tiếng Anh – Hóa

D29: Toán – Lý – Tiếng Pháp

 

 

 

 

Chương trình đào tạo nhằm trang bị kiến thức nền tảng mạnh và chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) cho sinh viên. Cử nhân CNTT có khả năng tổ chức khai thác hiệu quả phần mềm ứng dụng trong công nghệ điều khiển, xử lý thông tin, nhận dạng, triển khai các hệ thống mạng máy tính và viễn thông; có khả năng thiết kế phần mềm phục vụ công tác quản lý, khai thác dữ liệu khoa học, ứng dụng trong giáo dục, xã hội và kinh tế.

 

Chương trình đã được kiểm định theo hệ thống chất lượng AUN (ASEAN University Network) và được đánh giá cao nhất cả nước trong đợt kiểm định tháng 12/2009.

 

Sinh viên nhóm ngành CNTT có cơ hội được tuyển vào lớp Cử nhân tài năng để được đào tạo thêm những kiến thức cập nhật và nâng cao mới nhất, định hướng nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sinh viên cũng có cơ hội được xét tuyển để học theo các chương trình đào tạo đặc biệt tại cơ sở 1 (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5), như:

 

–  Chương trình Tiên tiến (www.apcs.hcmus.edu.vn): giảng dạy bằng tiếng Anh, môi trường học tập tiên tiến, hiện đại.

 

–  Chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin liên kết với Đại học Claude Bernard Lyon 1, Pháp (http://www.fit.hcmus.edu.vn/PFInfo): giảng dạy bằng tiếng Pháp, chương trình đào tạo tương đương với chương trình ĐH Claude Bernard Lyon 1 trong 3 năm đầu.

 

–  Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin theo chuẩn kiểm định quốc tế: lớp học sĩ số ít, giảng dạy tăng cường tiếng Anh hoặc bổ sung tiếng Nhật.

 

     Chuyên ngành đào tạo:

 

  • Hệ thống thông tin
  • Khoa học máy tính
  • Kỹ thuật phần mềm
  • Truyền thông và Mạng máy tính.

 

XEM THÔNG TIN VỀ KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ĐÂY

 

XEM THÔNG TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search