Phương thức xét tuyển 7B - THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển, các thủ tục xác nhận nhập học và nhập học vào đại học hệ chính quy năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển, các thủ tục xác nhận nhập học và nhập học vào đại học hệ chính quy năm 2021

dành cho thí sinh thuộc diện đã đăng ký thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 đợt 2- Phương thức xét tuyển 7B)

 

Căn cứ công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19;

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ thông báo số 26/TB-HĐTS ĐHCQ ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 dành cho thí sinh thuộc diện đã đăng ký thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 đợt 2- Phương thức xét tuyển 7B;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kết quả trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 dành cho thí sinh thuộc diện đã đăng ký thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 đợt 2 - Phương thức xét tuyển 7B như sau:

  1. Kết quả trúng tuyển: 21giờ00, ngày 07/10/2021: thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển vào bậc đại học hệ chính quy năm 2021 của Phương thức xét tuyển 7B tại địa chỉ trang web https://tsdh.hcmus.edu.vn.
  2. Thời gian làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học:

- Từ 8giờ00 ngày 8/10/2021 đến 11giờ00 ngày 09/10/2021: thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học.

- Thí sinh xem thông báo chi tiết quy định về thủ tục nộp hồ sơ xác nhận nhập học và nhập học tại các Phụ lục đính kèm.

Attachments:
Download this file (TB27. Trung tuyen_2021_PT7B .V1.pdf)TB27. Trung tuyen_2021_PT7B .V1.pdf[ ]237 kB