Kết quả tuyển thẳng vào bậc đại học hệ chính quy năm 2019 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thủ tục xác nhận nhập học – Phương thức xét tuyển 1

THÔNG BÁO

(Kết quả tuyển thẳng vào bậc đại học hệ chính quy năm 2019 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thủ tục xác nhận nhập học  – Phương thức xét tuyển 1)

 

  • Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Căn cứ công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019;
  • Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2019 ngày 19/3/2019 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM,
  • Căn cứ thông báo số 01/TB-HĐTS ĐHCQ ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH KHTN về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học hệ chính quy năm 2019 theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo – Phương thức xét tuyển 1;
  • Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH KHTN thông báo kết quả tuyển thẳng vào bậc đại học hệ chính quy năm 2019 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thủ tục xác nhận nhập học như sau:

1. Kết quả tuyển thẳng

  • Danh sách được tuyển thẳng gồm có: 123 thí sinh.
  • Thí sinh xem danh sách tuyển thẳng bằng cách tra cứu tại trang web theo địa chỉ: https://tracuuts.hcmus.edu.vn

2. Thời gian xác nhận nhập học (XNNH) và nộp hồ sơ nhập học (HSNH):

  • Thí sinh XNNH và nộp HSNH: từ chủ nhật – ngày 21/7/2019 đến sáng thứ ba – ngày 23/7/2019 ( sáng: 8giờ – 11giờ, chiều: 13giờ30 – 16giờ).
  • Thời gian xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học sẽ được thông báo cụ thể cho từng thí sinh trong khi thí sinh thực hiện tra cứu kết quả trúng tuyển.

3. Hình thức XNNH và nộp HSNH: nộp trực tiếp tại trường.

4. Địa chỉ XNNH và nộp HSNH: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.

5. Thủ tục xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học: thí sinh theo dõi hồ sơ và quy trình nhập học tại trang thông tin tuyển sinh của Trường theo địa chỉ: https://www.hcmus.edu.vn/nhaphoc2019

 

Quá thời hạn trên, những thí sinh không làm thủ tục xác nhận nhập học cho trường xem như từ chối nhập học.

 

Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển các chương trình đặc biệt phải theo dõi các yêu cầu về thông tin kiểm tra trình độ ngoại ngữ và các thông tin khác trên trang web của Trường theo địa chỉ: http://tuyensinh.hcmus.edu.vn./.


Print   Email