Image

Mã ngành: 7480201_NN
Chỉ tiêu: 420

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL năm 2021 với tối đa 40% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 930 điểm
điểm chuẩn 2020: 880 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT năm 2021 tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 25.00 điểm
điểm chuẩn 2020: 27.20 điểm
với các tổ hợp xét tuyển:

Toán - Hóa - Lý (A00)
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)
Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

Thông tin về Nhóm ngành máy tính và CNTT: https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1133

Image
Image