Image

Mã ngành: 7480201_NN 
Chỉ tiêu: 500

Môn xét tuyển:

A00: Toán – Lý – Hóa

A01: Toán – Lý – Tiếng Anh

D07: Toán  – Tiếng Anh – Hóa

D08: Toán – Tiếng Anh – Sinh 

Image
Image
Image
Image