Khảo sát ngắn nhằm tìm hiểu sự quan tâm các ngành học của học sinh lớp 12 THPT

Thân gửi các bạn học sinh lớp 12 quan tâm đến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đây là khảo sát ngắn nhằm tìm hiểu sự quan tâm các ngành học của học sinh  lớp 12 THPT.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLwakLBwiaxNpy7chj6go_EmzMno1eVWSPT1M6teZtwvdaeQ/viewform

Các thông tin trả lời khảo sát chỉ phục vụ cho công tác tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh của Nhà Trường năm 2022. Rất mong sự hỗ trợ trả lời từ các bạn học sinh THPT.

Trân trọng cảm ơn./.

 

TM. Tổ TVTS

Phùng Quán