Kết quả trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 Phương thức xét tuyển 7

THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Phương thức xét tuyển 7

 

Căn cứ công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19;

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ thông báo số 18/TB-HĐTS ĐHCQ ngày  12 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 - Phương thức xét tuyển 7;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kết quả trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 - Phương thức xét tuyển 7 như sau:

  1. Kết quả trúng tuyển: 15giờ 00, ngày 15/9/2021: thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển vào bậc đại học hệ chính quy năm 2021 của Phương thức xét tuyển 7 tại địa chỉ trang web https://tsdh.hcmus.edu.vn.
  2. Thời gian làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học:

- Từ ngày 18/9/2021 đến ngày 26/9/2021: thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học.

- Thí sinh xem thông báo chi tiết về các thủ tục trên tại địa chỉ trang web: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn.

 

             Lưu ý: Thí sinh có thể gửi thắc mắc về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hoặc gọi số điện thoại: 0971522917 để được giải đáp./.