THÔNG BÁO về việc xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 - Phương thức xét tuyển 3 - Xét tuyển đợt 1

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 3 - XÉT TUYỂN ĐỢT 1

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 (THPT 2021) – xét tuyển đợt 1 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các ngành đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

1. Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 theo bảng sau đây:

STT

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu xét tuyển dựa trên KQ thi THPT 2021

Mã tổ hợp môn xét tuyển thứ 1

Mã tổ hợp môn xét tuyển thứ 2

Mã tổ hợp môn xét tuyển thứ 3

Mã tổ hợp môn xét tuyển thứ 4

Mức điểm nhận ĐKXT (đã cộng điểm ưu tiên)

1

7420101

Sinh học

196

A02

B00

B08

 

16

2

7420101_CLC

Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

35

A02

B00

B08

 

16

3

7420201

Công nghệ Sinh học

119

A02

B00

B08

D90

18

4

7420201_CLC

Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

64

A02

B00

B08

D90

18

5

7440102

Vật lý học

173

A00

A01

A02

D90

16

6

7440112

Hoá học

119

A00

B00

D07

D90

18

7

7440112_CLC

Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)

53

A00

B00

D07

D90

18

8

7440112_VP

Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp)

33

A00

B00

D07

D24

18

9

7440122

Khoa học Vật liệu

141

A00

A01

B00

D07

16

10

7440201

Địa chất học

99

A00

A01

B00

D07

16

11

7440228

Hải dương học

45

A00

A01

B00

D07

16

12

7440301

Khoa học Môi trường

137

A00

B00

B08

D07

16

13

7440301_CLC

Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao)

37

A00

B00

B08

D07

16

14

7460101_NN

Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin

142

A00

A01

B00

D01

16

15

7480101_TT

Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến)

12

A00

A01

B08

D07

18

16

7480109

Khoa học dữ liệu

53

A00

A01

B08

D07

18

17

7480201_CLC

Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao)

147

A00

A01

B08

D07

18

18

7480201_NN

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin:

1.      Ngành Công nghệ thông tin;

2.      Kỹ thuật phần mềm

3.      Hệ thống thông tin

4.      Khoa học máy tính

5.      Trí tuệ nhân tạo

215

A00

A01

B08

D07

18

19

7480201_VP

Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp)

22

A00

A01

D07

D29

18

20

7510401_CLC

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao)

87

A00

B00

D07

D90

18

21

7510402

Công nghệ Vật liệu

41

A00

A01

B00

D07

16

22

7510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

115

A00

B00

B08

D07

16

23

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

72

A00

A01

D07

D90

16

24

7520207_CLC

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao)

56

A00

A01

D07

D90

16

25

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

45

A00

A01

A02

D90

16

26

7520403

Vật lý y khoa

30

A00

A01

A02

D90

18

27

7520501

Kỹ thuật địa chất

30

A00

A01

B00

D07

16

Tổng cộng: 2.318 thí sinh.

 

2. Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển các ngành đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

- Thí sinh có tổng điểm các môn thi/bài thi của tổ hợp môn thi/bài thi (đã cộng điểm ưu tiên nếu có) dùng để xét tuyển đại học phải đạt mức điểm nhận đăng ký xét tuyển tương ứng với ngành/nhóm ngành tại khoản 1 Mục I như trên.

- Không có bài thi và môn thi thành phần nào trong tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

- Đối với các ngành/nhóm ngành có môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển: chỉ sử dụng kết quả điểm bài thi tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, không sử dụng kết quả miễn thi bài thi tiếng Anh.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI THPT NĂM 2021

1. Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh

Thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

- Có kết quả thi THPT 2021 đạt mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các ngành đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại khoản 2 Mục I như trên.

2. Xác định điểm trúng tuyển

- Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi/môn thi của tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh tại khoản 1 Mục I và điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh tại khoản 1 Mục II, Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét quyết định điểm trúng tuyển theo các tiêu chí như sau:

  • Điểm chuẩn trúng tuyển: thống nhất chung cho từng ngành/nhóm ngành tuyển sinh, không phân biệt tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển.
  • Nếu các thí sinh có cùng điểm tổng, thứ tự ưu tiên xét tuyển sẽ được xác định theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng đăng ký của thí sinh.

3. Xem danh sách trúng tuyển

- Thí sinh tra cứu trúng tuyển trước 17giờ00 ngày 16/9/2021 tại địa chỉ trang web: https://tsdh.hcmus.edu.vn

4. Thủ tục và thời gian nộp hồ sơ xác nhận nhập học và nhập học

- Ngày 21/9/2021, thí sinh trúng tuyển  xem thông báo về thủ tục, quy trình xác nhận nhập học và nhập học tại địa chỉ trang web: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn.

- Từ ngày 23/9/2021 đến ngày 26/9/2021, thí sinh sẽ nộp hồ sơ xác nhận nhập học và nhập học.

 

Lưu ý: Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ dự thi THPT và hồ sơ ĐKXT. Trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong dữ liệu với hồ sơ gốc./.