PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 4 - Về việc xét tuyển đợt 2 vào đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 đợt 2

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển đợt 2 vào đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 đợt 2

- Phương thức xét tuyển 4

 

 

 • Căn cứ công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19;
 • Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM,
 • Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN) thông báo về việc xét tuyển đợt 2 vào đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 như sau:

1. Đối tượng được tham gia xét tuyển:

 • Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 • Có đăng ký thi và dự thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 đợt 2.
 • Có đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHKHTN theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 đợt 2.

2. Số lượng nguyện vọng đăng ký:

 • Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng vào các ngành/nhóm ngành của Trường ĐH KHTN.
 • Nếu thí sinh đăng ký hai hoặc ba nguyện vọng vào các ngành/nhóm ngành của Trường ĐH KHTN thì các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh đợt 2: tối đa 5% trên tổng chỉ tiêu năm 2021 theo ngành/nhóm ngành.

4. Cách thức đăng ký xét tuyển: thí sinh truy cập trang thông tin điện tử của ĐHQG-HCM theo địa chỉ: thinangluc.vnuhcm.edu.vn để xem hướng dẫn cách thức đăng ký xét tuyển và thực hiện thủ tục đăng ký xét tuyển theo phương thức này.

5. Lệ phí đăng ký xét tuyển đợt 2: 25.000đ/nguyện vọng.

6. Thời gian đăng ký xét tuyển: theo thông báo của ĐHQG-HCM.

7. Điểm xét tuyển: là tổng điểm của bài thi đánh giá năng lực cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của ĐHQG-HCM. Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định điểm chuẩn trúng tuyển căn cứ theo hai tiêu chí sau:

 • Điểm chuẩn xét tuyển đợt 2 này không thấp hơn điểm chuẩn xét tuyển ĐGNL đợt 1 của cùng ngành và chương trình.
 • Chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành theo mục 3 như trên.

 

Lưu ý:

 1. Thí sinh thường xuyên theo dõi trang thông tin của Trường tại địa chỉ https://hcmus.edu.vn để cập nhật những thông tin mới nhất về tuyển sinh.
 2. Trong trường hợp ĐHQG-HCM không tổ chức kỳ thi ĐGNL năm 2021 đợt 2 vì lý do bất khả kháng, Trường sẽ tổ chức cho thí sinh thuộc đối tượng tại mục 1 thông báo này được tự nguyện đăng ký xét tuyển theo Phương thức 7 của Trường

Print   Email