THÔNG BÁO về việc công bố kết quả trúng tuyển, xác nhận nhập học và nhập học vào bậc đại học hệ chính quy năm 2021 diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả trúng tuyển, xác nhận nhập học và nhập học vào bậc đại học hệ chính quy năm 2021 diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Căn cứ thông báo số 01/TB-HĐTS ĐHCQ ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học hệ chính quy năm 2021 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Phương thức xét tuyển 1 (sau đây gọi là Thông báo số 1)

Căn cứ công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN) thông báo về việc công bố kết quả trúng tuyển, xác nhận nhập học và nhập học vào bậc đại học hệ chính quy năm 2021 diện ưu tiên xét tuyển (ƯTXT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)  như sau:

1. Theo quy định tại điểm a, b khoản 1 mục II Thông báo số 1 của Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH KHTN, sau khi thí sinh được xét đạt điều kiện sơ tuyển, thí sinh chỉ được trúng tuyển khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đáp ứng được tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường. Ngoài ra, trường hợp thí sinh được miễn thi/đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021, Trường chỉ xét trúng tuyển đối với các thí sinh có kết quả xếp loại học tập từ loại khá trở lên trong ba năm lớp 10, 11 và 12. Hiện nay, Trường chưa nhận được dữ liệu về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nên chưa công bố được danh sách trúng tuyển diện ƯTXT theo quy định này. Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh được lựa chọn ngành học ứng với các phương thức trúng tuyển các em đã tham gia xét tuyển/thi tuyển, đề nghị các thí sinh gửi trước cho Trường các thông tin về kết quả thi TN THPT năm 2021 để Trường kiểm tra như sau:

- Thí sinh cung cấp thông tin tại đường link: https://forms.gle/a4thTx2Qg4qSH8SJ6. Đối với thí sinh được miễn thi/đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ gửi thêm 01 file ảnh gồm đầy đủ các trang học bạ của 3 năm học THPT lớp 10, 11 và 12 theo định dạng PDF hoặc Word với tên file được đặt là “UTXT-PT1-SốCMND/CCCD.pdf”. 

- Thời gian thí sinh thực hiện cung cấp thông tin trước ngày 13/08/2021. (*)

- Khi làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học, Trường sẽ hậu kiểm khi nhận được hồ sơ thí sinh nộp theo quy định.

(*) Lưu ý: Thí sinh đã thực hiện mục số 1 Thông báo này trước đây thì chỉ tiếp tục thực hiện các mục kế tiếp. Trường khuyến khích thí sinh thực hiện theo thông báo để có nhiều cơ hội lựa chọn ngành học đã tham gia xét tuyển/thi tuyển.

2. Tra cứu kết quả trúng tuyển: căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ứng với từng ngành/nhóm ngành/chương trình và thông tin của thí sinh cung cấp, ngày 15/8/2021 thí sinh sẽ bắt đầu tra cứu kết quả trúng tuyển vào bậc đại học hệ chính quy năm 2021 diện ƯTXT theo quy định của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ trang web https://tsdh.hcmus.edu.vn. Trường hợp thí sinh không thực hiện theo khoản 1 thông báo này thì sẽ chờ Trường công bố trúng tuyển diện này khi Trường nhận được dữ liệu kết quả thi TN THPT từ Bộ GD&ĐT (dự kiến trước 29/8/2021).

3. Thời gian nộp hồ sơ xác nhận nhập họcnhập học:

- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông: Nộp hồ sơ từ ngày 03/08/2021 đến ngày 22/08/2021.

- Thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đợt 2 hoặc đặc cách tốt nghiệp: Nộp hồ sơ từ ngày 16/08/2021 đến 16giờ ngày 03/09/2021.

4. Đối với thủ tục xác nhận nhập học: thí sinh không thực hiện thủ tục xác nhận nhập học xem như từ chối nhập học theo kết quả trúng tuyển đã công bố. Quy trình nộp hồ sơ nhập học theo Phụ lục đính kèm.

5. Đối với thủ tục nhập học: sau 15 ngày kể từ ngày cuối cùng nhận hồ sơ nhập học, được quy định mục 2, thí sinh không nhập học theo quy trình nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục nhập học thì coi như bỏ học. Thí sinh chỉ được nộp hồ sơ trễ hạn nêu trên (không quá 15 ngày), nếu thí sinh có lý do chính đáng như ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên thì Trường sẽ xem xét quyết định tiếp nhận bổ sung. Khi đó, thí sinh phải có nghĩa vụ thực hiện quy trình nộp hồ sơ trực tiếp với thủ tục này khi có thông báo, nếu không thực hiện đầy đủ thủ tục nhập học theo yêu cầu, Trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển theo quy định. Các loại hồ sơ và quy trình thực hiện thủ tục nhập học được quy định chi tiết tại website: https://www.hcmus.edu.vn/thongtinnhaphoc2021.

 

Lưu ý:

 1. Thí sinh thường xuyên theo dõi trang thông tin của Trường tại địa chỉ https://hcmus.edu.vnhttps://www.hcmus.edu.vn để cập nhật những thông tin mới nhất dành cho tân sinh viên. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội, Trường sẽ xem xét có những cách thức hỗ trợ cho thí sinh tốt nhất theo quy định.
 2. Thắc mắc về thủ tục xác nhận nhập học, thí sinh gửi thông tin về tại địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., số điện thoại: 0971522917;
 3. Thắc mắc về thủ tục nhập học, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0931401235 hoặc 0344493708./.

 

PHỤ LỤC

Quy trình thực hiện thủ tục nộp hồ sơ xác nhận nhập học

đối với thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo diện ưu tiên xét tuyển

(Đính kèm thông báo số:  17/TB-HĐTS ĐHCQ ngày 06/8/2021

của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021)

Thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021 các phương thức xét tuyển (PTXT) khi xác nhận nhập học tại Trường bắt buộc phải thực hiện đầy đủ Quy trình Nộp hồ sơ trực tuyến Nộp hồ sơ qua Bưu điện theo quy định sau đây:

A. QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

I. Các loại hồ sơ xác nhận nhập học (HS XNNH) dùng để nộp trực tuyến

1. Hồ sơ dùng để nộp theo hình thức trực tuyến là 01 file chứa hình ảnh của các loại hồ sơ: mỗi loại hồ sơ có thể có 01 ảnh hay nhiều ảnh và tất cả file ảnh này được ghép thành 01 file “Mã_sinh_viên.pdf” hay “Mã_sinh_viên.docx” có nhiều trang, mỗi trang là 1 ảnh, thứ tự các ảnh tương ứng với thứ tự hồ sơ yêu cầu dưới đây, lưu ý “Mã_sinh_viên” xem trên phiếu xác nhận nhập học của thí sinh.

2. Các loại hồ sơ thí sinh phải nộp như sau:

 • File ảnh Phiếu xác nhận nhập học năm 2021 (*).
 • File ảnh Bản chính giấy chứng nhận đoạt giải;
 • File ảnh Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021. Nếu thí sinh được miễn kỳ thi/đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 thì phải nộp File ảnh Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2021.

Lưu ý 1: (*) Phiếu xác nhận nhập học năm 2021 được in/chụp theo hướng dẫn tại Mục II Phần A Quy trình nộp trực tuyến.

II. Quy trình nộp HS XNNH trực tuyến (online)

- Bước 1: Từ 14 giờ00 ngày 16/8/2021, thí sinh bắt đầu vào trang tra cứu theo địa  chỉ https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua để in “Phiếu xác nhận nhập học năm 2021”. Các thí sinh trúng tuyển từ hai PTXT trở lên chỉ được chọn duy nhất một Phiếu xác nhận nhập học năm 2021 (Phiếu XNNH) ứng với ngành học/phương thức trúng tuyển để nộp hồ sơ . Trường hợp thí sinh không in được thì có thể chụp ảnh màn hình Phiếu XNNH mà thí sinh đã chọn phương thức trúng tuyển.

Lưu ý 2: Thí sinh chỉ chọn một phương thức trúng tuyển duy nhất vào trường ĐH KHTN, không được thay đổi PTXT đã trúng tuyển.

- Bước 2: Trên mỗi Phiếu XNNH có mã QR_Code dành riêng cho từng thí sinh. Thí sinh dùng camera trên điện thoại quét mã QR để vào link nộp hồ sơ.

- Bước 3: Nộp HS XNNH: thí sinh tạo 01 file upload (Word/PDF) theo hướng dẫn trên Phiếu XNNH. Thí sinh chỉ nhập các field: Email, Số điện thoại và upload file hồ sơ (không được sửa thông tin Trường đã nhập sẵn). Thí sinh sẽ nhận được một email xác nhận sau khi đã nộp hồ sơ online.

- Bước 4: Để theo dõi trình trạng xác nhận nhập thí sinh tra cứu tại địa chỉ https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua ( trong vòng 24 giờ kể từ lúc nộp hồ sơ online thành công).

B. NỘP HỒ SƠ QUA BƯU ĐIỆN

Sau khi thí sinh thực hiện xong Quy trình nộp hồ sơ trực tuyến, thí sinh sẽ nộp hồ sơ chính thức qua Bưu điện chuyển phát nhanh theo quy định như sau:

1. Các loại hồ sơ nộp chính thức qua đường Bưu điện

 • Phiếu xác nhận nhập học năm 2021.
 • Bản chính giấy chứng nhận đoạt giải;
 • Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021. Nếu thí sinh được miễn kỳ thi/đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 thì phải nộp File ảnh Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2021.

2. Địa chỉ nộp hồ sơ: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Phòng Đào tạo, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM.

3. Thời gian nộp hồ sơ qua Bưu điện

 • Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông: Nộp hồ sơ từ ngày 03/08/2021 đến ngày 22/08/2021 tính theo dấu Bưu điện.
 • Thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đợt 2 hoặc đặc cách tốt nghiệp: Nộp hồ sơ từ ngày 16/08/2021 đến 16giờ ngày 03/09/2021 tính theo dấu Bưu điện.

4. Theo dõi tình trạng nộp HS XNNH qua Bưu điện.

Để đảm bảo quyền lợi trúng tuyển, thí sinh phải theo dõi hồ sơ gửi qua Bưu điện của mình đã đến Trường ĐH Khoa học Tự nhiên hay chưa bằng cách theo dõi qua hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: theo dõi thông báo tình trạng hồ sơ của Bưu điện.

- Giai đoạn 2: sau khi Bưu điện thông báo hồ sơ đã đến Trường thì thí sinh tiếp tục theo dõi hồ sơ của mình bằng cách đăng nhập vào trang thông tin điện tử  https://tsdh.hcmus.edu.vn. Nếu các hồ sơ này đã đầy đủ và hợp lệ, thì Trường sẽ thông báo “THÍ SINH ĐÃ HOÀN TẤT THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC”. Thí sinh cần cung cấp chính xác số điện thoại để Trường liên hệ hỗ trợ cho thí sinh trong trường hợp cần thiết.

Mọi thắc mắc về thủ tục xác nhận nhập học, thí sinh gửi thông tin về tại địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Số điện thoại: 0971522917.


Print   Email