THÔNG BÁO về việc gia hạn thêm thời gian làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học đối với thí sinh trúng truyển vào đại học hệ chính quy năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc gia hạn thêm thời gian làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học

đối với thí sinh trúng truyển vào đại học hệ chính quy năm 2021)

 

Căn cứ công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN), ĐHQG-HCM thông báo kéo dài thời gian làm thủ tục xác nhận nhập họcnhập học đối với thí sinh đã trúng truyển đại học hệ chính quy năm 2021 vào Trường ĐH KHTN theo các phương thức đã công bố kết quả xét tuyển như sau:

1. Thời gian nộp hồ sơ xác nhận nhập họcnhập học:

a. Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông: Nộp hồ sơ từ ngày 03/08/2021 đến ngày 22/08/2021.

b. Thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đợt 2 hoặc đặc cách tốt nghiệp: Nộp hồ sơ chậm nhất lúc 16giờ ngày 03/09/2021.

2. Đối với thủ tục xác nhận nhập học: thí sinh không thực hiện thủ tục xác nhận nhập học được quy định tại điểm a và b mục 1 như trên xem như từ chối nhập học theo kết quả trúng tuyển đã công bố.

3. Đối với thủ tục nhập học: sau 15 ngày kể từ ngày cuối cùng của từng đợt nhận hồ sơ xác nhận nhập học, được quy định tại điểm a và b mục 1, thí sinh không nhập học theo quy trình nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục nhập học thì coi như bỏ học. Thí sinh chỉ được nộp hồ sơ trễ hạn nêu trên (không quá 15 ngày), nếu thí sinh có lý do chính đáng như ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên thì Trường sẽ xem xét quyết định tiếp nhận bổ sung. Khi đó, thí sinh phải có nghĩa vụ thực hiện quy trình nộp hồ sơ trực tiếp với thủ tục này khi có thông báo, nếu không thực hiện đầy đủ thủ tục nhập học theo yêu cầu, Trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển theo quy định.

4. Các nội dung khác về thủ tục nộp hồ sơ xác nhận nhập học và nhập học thí sinh thực hiện theo Thông báo Số 15/TB-HĐTS ĐHCQ ngày 28/7/2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về quy trình thực hiện thủ tục nộp hồ sơ xác nhận nhập học và nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021.

Lưu ý:

  1. Thí sinh thường xuyên theo dõi trang thông tin của Trường tại địa chỉ https://hcmus.edu.vnhttps://www.hcmus.edu.vn để cập nhật những thông tin mới nhất dành cho tân sinh viên. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội, Trường sẽ xem xét có những cách thức hỗ trợ cho thí sinh tốt nhất theo quy định.
  2. Thắc mắc về thủ tục xác nhận nhập học, thí sinh gửi thông tin về tại địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., số điện thoại: 0971522917;
  3. Thắc mắc về thủ tục nhập học, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0931401235 hoặc 0344493708./.

Print   Email