Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 đợt 1 - Phương thức xét tuyển 4

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQG-HCM;

Căn cứ công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ thông báo số 02/TB-HĐTS ĐHCQ ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc xét tuyển đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 - Phương thức xét tuyển 4,

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển cho Trường điểm chuẩn trúng tuyển diện xét tuyển đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 đợt 1 - Phương thức xét tuyển 4- như sau:

  1. Điểm chuẩn trúng tuyển: Thí sinh xem điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 diện xét tuyển theo Phương thức 4 đối với các ngành đào tạo của Trường ĐH KHTN theo quyết định số 12/QĐ-HĐTS ĐHCQ ngày 26/7/2021 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
  2. Kết quả trúng tuyển: 09giờ 00, ngày 26/7/2021 thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển tại địa chỉ trang web: https://tsdh.hcmus.edu.vn.
  3. Xác nhận nhập học: Thời gian và thủ tục nộp hồ sơ xác nhận nhập học: ngày 28/7/2021, thí sinh đạt điểm chuẩn trúng tuyển xem thông báo về thời gian và thủ tục xác nhận nhập học tại địa chỉ trang web https://tuyensinh.hcmus.edu.vn.

            Lưu ý: Mọi trường hợp thắc mắc, thí sinh vui lòng gửi về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được giải quyết./.

 

target4d
istana338
https://target4der.art/