Về mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 dựa trên kết quả kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020 Phương thức xét tuyển 3 - Xét tuyển đợt 1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 dựa trên kết quả kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020 – xét tuyển đợt 1 theo quy định như sau:

1. Thí sinh có tổng điểm các môn thi/bài thi của tổ hợp môn thi/bài thi (đã cộng điểm ưu tiên nếu có) dùng để xét tuyển đại học phải đạt mức điểm nhận đăng ký xét tuyển tương ứng với ngành/nhóm ngành theo bảng sau đây:

 

STT

Mã ngành

Ngành học

Mã tổ hợp môn xét tuyển thứ 1

Mã tổ hợp môn xét tuyển thứ 2

Mã tổ hợp môn xét tuyển thứ 3

Mã tổ hợp môn xét tuyển thứ 4

Mức điểm nhận ĐKXT (đã cộng điểm ưu tiên)

1

7420101

Sinh học

A02

B00

B08

 

16

2

7420101_CLC

Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

A02

B00

B08

 

16

3

7420201

Công nghệ sinh học

A02

B00

B08

D90

20

4

7420201_CLC

Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

A02

B00

B08

D90

18

5

7440102

Vật lý học

A00

A01

A02

D90

16

6

7440112

Hoá học

A00

B00

D07

D90

20

7

7440112_CLC

Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)

A00

B00

D07

D90

18

8

7440112_VP

Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp)

A00

B00

D07

D24

18

9

7440122

Khoa học vật liệu

A00

A01

B00

D07

16

10

7440201

Địa chất học

A00

A01

B00

D07

16

11

7440228

Hải dương học

A00

A01

B00

D07

16

12

7440301

Khoa học môi trường

A00

B00

B08

D07

16

13

7440301_BT

Khoa học Môi trường (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre)

A00

B00

B08

D07

16

14

7440301_CLC

Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao)

A00

B00

B08

D07

16

15

7460101

Toán học

A00

A01

B00

D01

17

16

7480101_TT

Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến)

A00

A01

B08

D07

20

17

7480201_CLC

Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao)

A00

A01

B08

D07

20

18

7480201_NN

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

A00

A01

B08

D07

20

19

7480201_VP

Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp)

A00

A01

D07

D29

18

20

7510401_CLC

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao)

A00

B00

D07

D90

18

21

7510402

Công nghệ vật liệu

A00

A01

B00

D07

16

22

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00

B00

B08

D07

16

23

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

A00

A01

D07

D90

18

24

7520207_CLC

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao)

A00

A01

D07

D90

16

25

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

A00

A01

A02

D90

16

26

7520501

Kỹ thuật địa chất

A00

A01

B00

D07

16

27

7520403

Vật lý Y khoa

A00

A01

A02

D90

18

 

2. Không có bài thi và môn thi thành phần nào trong tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

3. Đối với các ngành/nhóm ngành có môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển: chỉ sử dụng kết quả điểm bài thi tiếng Anh của kỳ thi THPT năm 2020, không sử dụng kết quả miễn thi bài thi tiếng Anh.

Các thông tin liên quan khác về xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 dựa trên kết quả kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020 sẽ được thông báo chi tiết trước ngày 18/9/2020 trên trang thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ https://tuyensinh.hcmus.edu.vn.


Print   Email