Quy trình tiếp nhận hồ sơ Ký túc xá ĐHQG-HCM dành cho sinh viên Khóa 2017

 Quy trình tiếp nhận hồ sơ  Khu A 

Quy trình tiếp nhận hồ sơ  Khu B

Khu A gồm những Phòng 6-8 người (hết phòng 4 người)

Khu B gồm những Phòng 4 -6-8 người

 

Search