Danh Sách Thí Sinh Tuyển Thẳng Và Ưu Tiên Xét Tuyển Đã Xác Nhận Nhập Học (Cập Nhập Ngày 24/07/2017)

DANH SÁCH THÍ SINH TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC (cập nhập đến ngày 24/07/2017)

 

 STT Mã số SV Họ Và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành trúng truyển
1 1711007 Nguyễn Anh Huy 28/04/1999 52460101 Toán học
2 1711009 Đào Thị Minh Lý 09/11/1999 52460101 Toán học
3 1711015 Nguyễn Trung Nghĩa 21/05/1999 52460101 Toán học
4 1711019 Lưu Quang Hải Sơn 06/05/1999 52460101 Toán học
5 1711021 Phạm Quốc Thắng 01/05/1999 52460101 Toán học
6 1711022 Lý Hoàng Thiên 20/08/1999 52460101 Toán học
7 1711028 Ngô Huỳnh Đoan Trang 25/05/1999 52460101 Toán học
8 1711032 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 25/10/1999 52460101 Toán học
9 1711034 Huỳnh Thanh Vinh 28/04/1999 52460101 Toán học
10 1711035 Võ Nguyễn Khánh Vy 02/09/1999 52460101 Toán học
11 1711042 Nguyễn Trần Hữu Thịnh 02/07/1999 52460101 Toán học
12 1711044 Phạm Hoàng Nguyên Hiền 22/01/1999 52460101 Toán học
13 1712001 Bùi Đức Ái 24/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
14 1712003 Lê Nguyễn Đức Anh 02/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
15 1712005 Lê Hoài Bảo 02/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
16 1712006 Phùng Duy Bình 17/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
17 1712008 Trang Minh Chiến 10/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
18 1712011 Trần Thị Tuyết Chung 24/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
19 1712016 Hà Cao Duy 16/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
20 1712017 Phùng Khắc Duy 15/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
21 1712018 Phạm Hoàng Phước Duy 25/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
22 1712019 Nguyễn Hoàng Thái Duy 05/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
23 1712024 Nguyễn Thành Đạt 04/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
24 1712025 Nguyễn Tuấn Đạt 13/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
25 1712026 Lê Trần Hữu Đắc 26/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
26 1712027 Lê Trần Đông 11/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
27 1712029 Lê Văn Hải 08/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
28 1712032 Đoàn Quốc Hiệp 05/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
29 1712037 Võ Hoàng Trung Hiếu 10/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
30 1712039 Trương Nguyễn Anh Hoàng 07/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
31 1712040 Lê Hữu Hoàng 29/09/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
32 1712041 Võ Minh Hoàng 11/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
33 1712043 Trịnh Vũ Hoàng 18/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
34 1712044 Phạm Xuân Hoàng 22/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
35 1712045 Nguyễn Thái Học 30/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
36 1712046 Bùi Văn Hợp 03/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
37 1712047 Đỗ Hồng Huân 11/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
38 1712049 Trịnh Vũ Minh Hùng 05/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
39 1712051 Phạm Đình Huy 11/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
40 1712052 Trần Đức Huy 29/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
41 1712055 Ngô Kim Quốc Huy 06/09/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
42 1712056 Nguyễn Văn Huy 25/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
43 1712060 Trần Vinh Hưng 17/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
44 1712061 Lâm Quỳnh Hương 13/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
45 1712062 Cao Bảo Khang 08/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
46 1712063 Nguyễn Bảo Duy Khang 18/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
47 1712067 Bùi Phạm Phương Khanh 23/07/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
48 1712071 Lê Đăng Khoa 16/09/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
49 1712072 Nguyễn Văn Khoa 28/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
50 1712073 Trần Đình Khoát 12/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
51 1712078 Ngô Phan Nhật Lâm 09/09/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
52 1712081 Võ Hoàng Ái Linh 17/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
53 1712083 Danh Phi Long 19/09/1998 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
54 1712086 Nguyễn Tân Gia Lợi 08/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
55 1712089 Vũ Lưu Điền Mai 11/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
56 1712091 Nguyễn Huỳnh Xuân Mai 15/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
57 1712092 Phan Bảo Minh 25/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
58 1712093 Huỳnh Công Minh 01/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
59 1712095 Đỗ Hoàng Minh 06/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
60 1712096 Đặng Hồng Minh 31/07/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
61 1712102 Hứa Mỹ Nghi 31/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
62 1712103 Ngô Minh Nghĩa 16/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
63 1712105 Hồng Như Ngọc 23/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
64 1712106 Nguyễn Phúc Khôi Nguyên 19/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
65 1712108 Nguyễn Thành Nguyên 15/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
66 1712114 Lê Minh Nhật 06/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
67 1712115 Phạm Minh Nhật 20/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
68 1712117 Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi 09/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
69 1712118 Huỳnh Ngọc Tiến Nhi 17/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
70 1712119 Nguyễn Thị Kim Nhung 08/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
71 1712120 Trần Thái Như 29/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
72 1712121 Nguyễn Tấn Phát 17/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
73 1712122 Nguyễn Tiến Phát 17/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
74 1712126 Võ Trọng Phúc 05/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
75 1712127 Tạ Vĩnh Phúc 03/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
76 1712135 Nguyễn Xuân Anh Quân 21/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
77 1712142 Lê Long Quốc 25/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
78 1712143 Nguyễn Minh Quốc 05/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
79 1712144 Ngô Quyền 06/07/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
80 1712145 Âu Dương Tấn Sang 23/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
81 1712147 Trịnh Tấn Tài 04/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
82 1712148 Hà Duy Tân 16/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
83 1712149 Trần Minh Tân 10/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
84 1712150 Phạm Đỗ Nhật Tân 11/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
85 1712151 Nguyễn Thạch Minh Thái 16/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
86 1712152 Nguyễn Thị Mai Thanh 21/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
87 1712153 Châu Thiên Thanh 27/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
88 1712155 Lê Đình Thành 05/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
89 1712156 Lê Phú Thành 07/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
90 1712159 Nguyễn Đỗ Chí Thảo 29/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
91 1712160 Hà Thị Ngọc Thắm 09/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
92 1712162 Võ Quốc Thắng 26/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
93 1712163 Nguyễn Xuân Thắng 15/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
94 1712168 Trần Lê Bá Thịnh 24/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
95 1712169 Bùi Phan Thọ 06/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
96 1712170 Trần Minh Thông 06/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
97 1712171 Phạm Hoàng Nhật Thông 28/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
98 1712173 Đặng Thái Gia Thuận 22/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
99 1712174 Nguyễn Gia Thuận 30/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
100 1712175 Nguyễn Huỳnh Minh Thuận 26/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
101 1712177 Nguyễn Anh Thư 04/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
102 1712180 Phạm Anh Tiến 21/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
103 1712181 Hồ Đình Tiến 23/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
104 1712187 Vương Bảo Trí 28/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
105 1712191 Võ Thị Kiều Trinh 20/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
106 1712195 Lê Nguyễn Nhựt Trường 01/09/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
107 1712197 Nguyễn Trương Anh Tuấn 02/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
108 1712200 Trần Cát Tường 29/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
109 1712202 Nguyễn Trọng Văn 03/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
110 1712203 Trần Tử Văn 14/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
111 1712206 Nguyễn Hữu Vinh 06/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
112 1712207 Đỗ Quang Vinh 22/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
113 1712208 Hà Phùng Quang Vũ 24/07/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
114 1712209 Lê Quang Vũ 30/07/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
115 1712210 Nguyễn Xuân Vỹ 17/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
116 1712212 Lý Thiên Ân 21/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
117 1712213 Nguyễn Thụ Hồng Ân 24/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
118 1712214 Phạm Hoàng Nhật Anh 27/07/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
119 1712215 Nguyễn Công Chánh 27/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
120 1712216 Trương Công Cường 20/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
121 1712221 Phan Minh Hoàng 26/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
122 1712222 Nguyễn Văn Hùng 04/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
123 1712223 Nguyễn Đình Khải 15/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
124 1712224 Nguyễn Phúc Khang 25/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
125 1712227 Lâm Thành Lộc 02/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
126 1712228 Phạm Việt Nga 24/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
127 1712234 Hoàng Nghĩa Văn Phòng 13/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
128 1712236 Nguyễn Lê Sang 02/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
129 1712237 Đặng Tấn Tài 26/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
130 1712238 Lưu Chí Tâm 09/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
131 1712240 Lai Hoàng Thanh Thảo 30/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
132 1712242 Lê Đức Thịnh 04/09/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
133 1712244 Lê Nguyên Trí 14/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
134 1712245 Hồ Quốc Trung 28/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
135 1712247 Hồ Nguyễn Hải Tuấn 08/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
136 1712248 Nguyễn Thanh Tùng 18/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
137 1712249 Phạm Hữu Vinh 09/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
138 1712250 Lê Hoàng Vũ 11/07/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
139 1712254 Nguyễn Hữu Gia Trí 12/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
140 1712255 Lê Thanh Hải 16/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
141 1713001 Nguyễn Văn Đông 22/02/1999 52440102 Vật lí học
142 1713002 Phan Ngọc Hà 03/11/1999 52440102 Vật lí học
143 1713003 Nguyễn Huy Hiển 01/02/1999 52440102 Vật lí học
144 1713015 Nguyễn Thái Vinh 05/11/1999 52440102 Vật lí học
145 1714001 Trịnh Tiến Nguyên Khôi 26/06/1999 52440112_VP Hoá học (Việt - Pháp)
146 1714053 Lê Bảo Anh 24/02/1999 52440112 Hoá học
147 1714058 Lê Ngọc Loan Anh 08/10/1999 52440112 Hoá học
148 1714060 Trần Thị Trâm Anh 02/04/1999 52440112 Hoá học
149 1714064 Nguyễn Hải Đăng 09/04/1999 52440112 Hoá học
150 1714073 Nguyễn Phan Minh Hoàng 08/05/1999 52440112 Hoá học
151 1714074 Bùi Quốc Huy 08/06/1999 52440112 Hoá học
152 1714078 Trần Bích Ngân Khuê 05/08/1999 52440112 Hoá học
153 1714079 Lê Quang Kiệt 19/01/1999 52440112 Hoá học
154 1714081 Lê Thị Nhật Lan 22/04/1999 52440112 Hoá học
155 1714086 Đỗ Thị Bình Minh 18/02/1999 52440112 Hoá học
156 1714090 Lê Thanh Thùy Nga 14/08/1999 52440112 Hoá học
157 1714091 Phạm Kim Ngân 20/07/1999 52440112 Hoá học
158 1714092 Nguyễn Lê Ái Ngọc 22/05/1999 52440112 Hoá học
159 1714102 Trương Văn Hoàng Phúc 11/10/1999 52440112 Hoá học
160 1714112 Lê Thị Xuân Thi 14/07/1999 52440112 Hoá học
161 1714113 Hoàng Xuân Thiên 10/03/1999 52440112 Hoá học
162 1714117 Trương Anh Thư 19/06/1999 52440112 Hoá học
163 1714135 Đào Trung Hiếu 15/08/1999 52440112 Hoá học
164 1714140 Võ Nguyễn Gia Linh 20/04/1999 52440112 Hoá học
165 1714143 Nguyễn Bùi Tuấn Phát 17/04/1999 52440112 Hoá học
166 1714153 Nguyễn Huy Hoàng 04/10/1999 52440112 Hoá học
167 1714155 Trần Hoàng Mỹ Ngọc 06/12/1999 52440112 Hoá học
168 1714161 Nguyễn Hoàng Phương Thanh 13/03/1999 52440112 Hoá học
169 1714166 Nguyễn Hữu Nhân 09/09/1999 52440112 Hoá học
170 1714167 Bạch Lê Thùy Trang 05/07/1999 52440112 Hoá học
171 1714168 Bạch Lê Quỳnh Trang 05/07/1999 52440112 Hoá học
172 1714169 Nguyễn Kim Ngọc 05/10/1999 52440112 Hoá học
173 1715001 Võ Ngọc Anh 15/09/1999 52420101 Sinh học
174 1715029 Kim Nhật Yến 09/09/1999 52420101 Sinh học
175 1716004 Hồ Văn Phụng 15/11/1997 52440201 Địa chất học
176 1716005 Huỳnh Mỹ Mai Thy 20/05/1999 52440201 Địa chất học
177 1717007 Trương Minh Tùng 01/05/1999 52440301 Khoa học Môi trường
178 1718001 Nguyễn Hoàng Trúc An 21/05/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
179 1718003 Trần Hùng Anh 02/09/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
180 1718007 Nguyễn Thị Tuyết Anh 08/10/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
181 1718011 Võ Hoàng Thuỳ Dương 03/11/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
182 1718018 Bùi Thị Bích Hiền 07/02/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
183 1718020 Phạm Huy Khang 12/03/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
184 1718028 Lý Nhật Minh 04/02/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
185 1718030 Huỳnh Mẫn Nghi 30/10/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
186 1718036 Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhi 17/11/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
187 1718038 Phan Duy Nguyên Nhiên 20/08/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
188 1718039 Nguyễn Thiên Phú 30/01/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
189 1718062 Nguyễn Quang Vỹ 19/09/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
190 1718065 Trương Đông Hưng 10/11/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
191 1718070 Lê Minh Trí 30/08/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
192 1718076 Trần Hồng Quỳnh An 29/09/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
193 1718081 Nguyễn Hùng Cường 27/10/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
194 1718085 Nguyễn Hồng Ngọc Dung 26/11/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
195 1718090 Nguyễn Minh Khánh 30/08/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
196 1718093 Đoàn Sỹ Minh 04/04/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
197 1718094 Nguyễn Quang Minh 05/03/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
198 1718110 Nguyễn Trần Minh Thư 15/08/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
199 1718111 Phạm Hoàng Anh Thư 27/05/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
200 1718112 Phan Ngọc Minh Thư 11/08/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
201 1718114 Đinh Hoàng Tiến 21/10/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
202 1718124 Đổ Ngọc Tuyền 28/08/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
203 1718125 Lê Minh Tiến 27/01/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
204 1718126 Nguyễn Hữu Nhật Minh 02/02/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
205 1718127 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/12/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
206 1718128 Nguyễn Trương Quế Anh 12/06/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
207 1720006 Lê Hoàn Nghĩa 16/03/1999 52520207 Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông
208 1720010 Nguyễn Hoàng Quốc 18/05/1999 52520207 Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông
209 1720011 Lạc Văn Lê Tâm 15/01/1999 52520207 Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông
210 1723003 Nguyễn Thanh Hải 21/04/1999 52520402 Kỹ thuật hạt nhân
211 1723005 Phạm Trần Bảo Khang 25/09/1999 52520402 Kỹ thuật hạt nhân
212 1751001 Nguyễn Hiền Tuấn Duy 14/05/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
213 1751002 Lê Đoàn Thái Dương 30/12/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
214 1751004 Trần Nguyễn Hiền 11/03/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
215 1751005 Đào Hiếu 25/04/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
216 1751008 Đỗ Nhật Huy 09/09/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
217 1751011 Nguyễn Hoàng Minh 13/09/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
218 1751012 Nguyễn Chấn Nam 02/03/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
219 1751013 Nguyễn Hồ Hữu Nghĩa 16/07/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
220 1751016 Nguyễn Lê Nguyên 22/04/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
221 1751018 Lê Tấn Đăng Tâm 12/11/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
222 1751019 Võ Trung Thành 20/05/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
223 1751020 Trần Triều Thạnh 16/08/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
224 1751021 Nguyễn Đức Thắng 15/02/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
225 1751022 Từ Đức Thịnh 11/06/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
226 1751023 Nguyễn Anh Thư 20/11/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
227 1751024 Nguyễn Ngọc Phương Trang 26/03/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
228 1751027 Huỳnh Thanh Vy 19/05/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
229 1751028 Lê Phạm Ngọc Yến 27/10/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
230 1751029 Trịnh Hữu Đức 26/05/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
231 1751030 Nguyễn Ngọc Minh Huy 20/06/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
232 1751031 Đinh Nguyễn Hoàng Kim 16/08/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
233 1751032 Nguyễn Hy Hoài Lâm 01/06/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
234 1751033 Đoàn Đắc Nguyên 21/01/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
235 1751035 Nguyễn Diệp Xuân Quang 16/05/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
236 1751036 Trần Thị Anh Thư 05/12/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
237 1751037 Nguyễn Quang Thức 24/03/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
238 1751039 Võ Kiên 03/11/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
239 1751040 Nguyễn Nguyễn Hoàng Thi 16/01/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
240 1751041 Trần Hữu Thiên Lương 15/07/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
241 1751042 Nguyễn Trương Vĩnh Thuyên 19/06/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
242 1751043 Võ Hoàng Ngân 23/08/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
243 1751044 Ngô Lê Phương Trinh 22/09/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
244 1751045 Đoàn Thanh Hiền 04/07/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
245 1751046 Đinh Lâm Kiều Phương 21/10/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
246 1752001 Lưu Phạm Mạnh Hà 15/09/1999 52480201_VP Công nghệ thông tin (Việt - Pháp)
247 1752004 Vòng Khải My 02/03/1999 52480201_VP Công nghệ thông tin (Việt - Pháp)
248 1753002 Huỳnh Minh Chí 03/11/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
249 1753003 Nguyễn Phạm Quang Định 15/07/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
250 1753005 Bùi Minh Khoa 28/11/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
251 1753006 Đỗ Khắc Linh 07/10/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
252 1753008 Phạm Huỳnh Nhật 31/05/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
253 1753012 Nguyễn Phi Thăng 24/11/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
254 1753013 Nguyễn Đình Thắng 31/12/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
255 1753014 Cao Trọng Tín 15/08/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
256 1753016 Nguyễn Hoàng Ngọc Trân 06/08/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
257 1753017 Nguyễn Hữu Tuấn 11/09/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
258 1753018 Thân Trọng Tùng 12/04/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
259 1753020 Nguyễn Dương Trí 05/03/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
260 1753021 Đinh Nguyễn Hạnh Dung 30/06/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
261 1753022 Đặng Viết Khôi Nguyên 28/09/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
262 1753023 Tạ Thiện Phúc 24/04/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
263 1790010 Tô Nguyễn Kim Phụng 31/08/1999 52510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao)
264 1790015 Lý Tường Vy 29/10/1999 52510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao)
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search