Ngành Vật lý học

Image

Đào tạo cử nhân có trình độ chuyên môn cao về lý thuyết và thực nghiệm vật lý cũng như vật lý kỹ thuật, ứng dụng chúng trong nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Cử nhân vật lý học có khả năng nghiên cứu và giải quyết trọn vẹn các vấn đề về vật lý – kỹ thuật, các hiện tượng liên quan đến môi trường tự nhiên và môi trường sống; ứng dụng những kiến thức vật lý hiện đại cho khoa học và đời sống; có khả năng tiếp cận, nghiên cứu và sử dụng những thiết bị tiên tiến, hiện đại nhất.

HỌC BỔNG

 • Các học bổng có giá trị từ cựu sinh viên, giáo sư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước
 • Học bổng khuyến khích cho sinh viên có học lực khá – giỏi
 • Học bổng du học tại Châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,….

 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc:

 • Các công ty liên quan đến lĩnh vực điện tử - viễn thông, bán dẫn, viết phần mềm, công ty quang- điện,
 • Các bệnh viện, các cơ sở ứng dụng hạt nhân.
 • Viện nghiên cứu, tài chính – ngân hàng, công ty chứng khoán,…
 • Trung tâm - viện nghiên cứu chuyên ngành.
 • Các sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất.
 • Giảng dạy các trường đại học – cao đẳng.
 • Nhiều cơ hội du học thạc sĩ, tiến sĩ, liên kết học bằng đôi với các trường đại học nước ngoài.
 • Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu sâu cả lý thuyết và thực nghiệm về hạt nhân như cấu trúc và phản ứng hạt nhân, nghiên cứu các ứng dụng vật lý hạt nhân trong công nghiệp, nông nghiệp, môi trường, y học điều trị và chẩn đoán.
 • Cơ hội nghề nghiệp: Làm việc tại các bệnh viện, viện nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ, nhiều công ty liên quan lĩnh vực hạt nhân, giảng dạy các trường đại học – cao đẳng. Cơ hội du học nước ngoài.
 • Hướng nghiên cứu: Thiết kế hệ thống nhúng, IoT, vi điện tử và công nghệ MEMS, tự động hóa và robot ,….
 • Cơ hội nghề nghiệp: Các công ty điện tử - viễn thông, bán dẫn, viết phần mềm, viện – Trung tâm nghiên cứu, các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, giảng dạy các trường đại học – cao đẳng. Nhiều cơ hội du học nước ngoài.
 • Hướng nghiên cứu: Lập trình di động, lập trình ứng dụng, xử lý ảnh y khoa, xử lý tín hiệu, mô phỏng dữ liệu, điều khiển tự động, lập trình nhúng, mạng máy tính,…
 • Cơ hội nghề nghiệp: Các công ty điện tử - viễn thông, bán dẫn, viết phần mềm, viện – Trung tâm nghiên cứu, các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, giảng dạy các trường đại học – cao đẳng. Nhiều cơ hội du học nước ngoài.
 • Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu về laser, vật liệu công nghệ nano, thiết bị photonics: Pin mặt trời, LED, cảm biến vật lý y sinh ….
 • Cơ hội nghề nghiệp: Các công ty bán dẫn, viết phần mềm, công ty quang- điện photonics, các viện – Trung tâm nghiên cứu, các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, giảng dạy các trường đại học – cao đẳng. Nhiều cơ hội du học thạc sĩ, tiến sĩ, liên kết học bằng đôi với các trường đại học nước ngoài.
 • Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu về công nghệ vật liệu - ứng dụng tự làm sạch, điện cực cấu trúc nano (TCO, TCE, …). Nghiên cứu về công nghệ linh kiện – cảm biến khí, linh kiện bán dẫn.
 • Cơ hội nghề nghiệp: Các công ty bán dẫn, công ty quang- điện, viện – Trung tâm nghiên cứu, các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, giảng dạy các trường đại học – cao đẳng. Nhiều cơ hội du học nước ngoài.
 • Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu các tương tác điện từ, và các tính chất lượng tử của các hạt vi mô, cũng như các hiện tượng vĩ mô trong vũ trụ, lập trình, mô phỏng,…
 • Cơ hội nghề nghiệp: Làm việc ở các Viện nghiên cứu, tài chính – ngân hàng, công ty chứng khoán, giảng dạy các trường đại học – cao đẳng. Cơ hội du học nước ngoài cao.
 • Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu vũ trụ học, cấu trúc thạch quyển, kiến tạo, quá trình tiến hóa địa động lực vỏ Trái Đất, thăm dò Rada xuyên đất, thăm dò dầu khí …
 • Cơ hội nghề nghiệp: Các công ty khai thác và thăm dò dầu khí. Liên đoàn địa chất, xây dựng, các sở Khoa học và Công nghệ, Viện – Trung tâm nghiên cứu, giảng dạy các trường đại học – cao đẳng.