Ngành Kỹ thuật hạt nhân

Image

Đào tạo cử nhân có trình độ chuyên môn về trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân, Vật lý hạt nhân thực nghiệm, ứng dụng của kỹ thuật hạt nhân  trong nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

 

Cử nhân kỹ thuật hạt nhân có khả năng nghiên cứu và giải quyết trọn vẹn các vấn đề trong kiểm định không phá hủy, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán hình ảnh, lập kế hoạch điều trị bệnh bằng kỹ thuật hạt nhân, các doanh nghiệp có sử dụng công nghệ bức xạ; ứng dụng những kiến thức vật lý hiện đại cho khoa học và đời sống; có khả năng tiếp cận, nghiên cứu và sử dụng những thiết bị tiên tiến, hiện đại nhất.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc:

 • Các công ty liên quan kiểm tra không phá hủy
 • Các bệnh viện, các cơ sở ứng dụng hạt nhân.
 • Trung tâm - viện nghiên cứu chuyên ngành.
 • Các sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất.
 • Giảng dạy các trường đại học – cao đẳng.
 • Nhiều cơ hội du học thạc sĩ, tiến sĩ, liên kết học bằng đôi với các trường đại học nước ngoài.
 • Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu sâu cả lý thuyết và thực nghiệm về hạt nhân như cấu trúc và phản ứng hạt nhân, nghiên cứu các ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nông nghiệp, công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác, thuộc lĩnh vực khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường
 • Cơ hội nghề nghiệp: Làm việc tại công ty kiểm tra không phá hủy, viện nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ, nhiều công ty liên quan lĩnh vực hạt nhân, giảng dạy các trường đại học – cao đẳng. Cơ hội du học nước ngoài.
 • Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu bằng mô phỏng và thực nghiệm các kỹ thuật hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị y học.
 • Cơ hội nghề nghiệp: Làm việc tại các bệnh viện, viện nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ, nhiều công ty liên quan thiết bị y tế, giảng dạy các trường đại học – cao đẳng. Cơ hội du học nước ngoài.