Ngành Hải dương học

Image

Chương trình đào tạo ngành Hải dương học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát và chuyên sâu về các quá trình vật lý trong đại dương, khí quyển và lục địa.

CTĐT cử nhân gồm ba chuyên ngành: Hải dương, Khí tượng và Thuỷ văn.

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Quá trình xói lở-bồi tụ trong sông, rừng ngập mặn và vùng ven bờ
 • Xâm nhập mặn; Ngập lụt đô thị
 • Biến đổi khí hậu và nước biển dâng
 • Dự báo thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan
 • Khí tượng nông nghiệp
 • Ô nhiễm môi trường

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ HỌC TẬP

 • Viện Hải dương học; Viện Kỹ thuật biển; Viện Khoa học Thuỷ lợi; Viện Địa lý Tài nguyên
 • Sở Khoa học Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn
 • Trung tâm dự báo khí tượng hàng không
 • Công ty tư vấn có liên quan đến đánh giá tác động môi
 • Cơ hội học tập sau đại học tại các trường đại học trong và ngoài nước

 

WEBSITE:

www.oceanology.hcmus.edu.vn