Ngành Địa chất học

Image

Ngành Địa chất Khoáng sản: phục vụ cho việc tìm kiếm thăm dò, khai thác và đánh giá trữ lượng các tài nguyên khoáng sản (các kim loại quý hiếm, các vật liệu xây dựng và Dầu khí). Nghiên cứu công nghệ mới để chế biến khoáng sản. Nghiên cứu để phục vụ cho các quy hoạch và phát triển kinh tế lãnh thổ.

Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thể làm việc ở các Sở Tài nguyên và Môi trường, các Liên đoàn bản đồ Địa chất, các Công ty chế biến và khai thác khoáng sản, Công ty Dầu khí trong và ngoài nước, các trường Đại học, Cao Đẳng có đào tạo ngành nghề có liên quan và các viện nghiên cứu.

Ngành Ngọc Học: áp dụng các lý thuyết cơ bản về nguồn gốc hình thành khoáng sản và các đặc điểm tinh thể học, đồng thời sử dụng thiết bị, kỹ thuật tiên tiến để giám định nguồn gốc, tên đá, các đặc điểm ngọc học hoặc xử lý (nếu có) của đá quý.  

Cơ hội nghề nghiệp: sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành chuyên gia giám định đá quý, bán quý và đá mỹ nghệ làm việc ở các công ty giám định và chế tác đá quý, viện Ngọc học hoặc các phòng kiểm định đá của các Ngân hàng trong và ngoài nước; tư vấn viên tại các cửa hàng đá quý trang sức; nhân viên kỹ thuật đá ở các công ty chế tác đá quý nữ trang hoặc tự phát triển mở các doanh nghiệp tư nhân buôn bán sỉ và lẻ các sản phẩm trang sức đá quý.  

Địa chất biển: Sinh viên sẽ được học và khám phá những vấn đề liên quan đến quá trình tạo lập biển, thành phần vật liệu tích tụ ở biển, hình thái và các yếu tố ảnh hưởng đến biển cũng như các loại khoáng sản khai thác được ở biển, v.v. Bên cạnh đó, sinh viên còn được tìm hiểu sự thay đổi hình dạng đường bờ biển theo thời gian do ảnh hưởng bởi thiên nhiên và con người.

Cơ hội nghề nghiệp: Sau khi ra trường, sinh viên làm việc tại các cơ quan, công ty trong và ngoài nước như: Trung tâm nghiên cứu, Liên đoàn Địa chất biển, Sở Tài nguyên Môi trường, công ty Khai thác khoáng sản ven biển, quản lý môi trường ven biển, các công ty xây dựng công trình biển.

Địa chất Dầu khí: Sinh viên sẽ được học và khám phá nguồn gốc/vật liệu sản sinh ra dầu và khí, môi trường thành tạo, sự tích tụ của chúng trong đá cũng như yếu tố bảo quản nguồn dầu và khí này, v.v. Sinh viên trang bị những kiến thức cơ bản để tìm kiếm thăm dò và khai thác nguồn dầu và khí này.

Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên làm việc ở các cơ quan, công ty Dầu khí trong và ngoài nước: Viện Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí, Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, v.v.

Chuyên ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình: là một hướng nghiên cứu thuộc ngành khoa học Trái đất chuyên nghiên cứu về: (1) Thành phần và đặc tính cơ lý của đất đá làm nền móng công trình nhằm phục vụ cho công tác thăm dò, khảo sát và thiết kế xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. (2) Nguồn gốc và quy luật phân bố của nước dưới đất nhằm phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò và quy hoạch khai thác bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất.

Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thể làm việc ở các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông Nghiệp, Sở Xây Dựng, các Công ty xây dựng công trình, giao thông, đường thủy… v v, Công ty Dầu khí trong và ngoài nước, các trường Đại học, Cao Đẳng có đào tạo ngành nghề có liên quan và các viện nghiên cứu.

Chuyên ngành Địa chất môi trường: là một hướng nghiên cứu thuộc ngành khoa học Trái đất chuyên nghiên cứu về đặc điểm của môi trường địa chất và các tai biến địa chất có liên quan nhằm phục vụ cho công tác bảo vệ và quy hoạch khai thác bền vững các nguồn tài nguyên quý giá.

Cơ hội nghề nghiệp: Sau tốt nghiệp sinh viên làm việc ở các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông Nghiệp, Sở Xây Dựng..., Các công ty Khai thác và chế biến khoáng sản, Công ty quản lý môi trường đô thị, Các Phòng Môi trường ở Quận, Huyện…vv, Công ty Dầu khí trong và ngoài nước, các trường Đại học, Cao Đẳng có đào tạo ngành nghề có liên quan và các viện nghiên cứu.