Văn bản của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

1. Số 899/BGDĐT-GDĐH: V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018. Tải công văn 899-BGDĐT-GDĐH.doc

 
2. Số 991/BGDĐT-QLCL: V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi  THPT quốc gia và xét công nhận  tốt nghiệp THPT năm 2018. Tải công văn 991-BGDĐT-QLCL.pdf 
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search