Kết quả tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017

Danh Sách Thí Sinh Tuyển Thẳng Và Ưu Tiên Xét Tuyển Đã Xác Nhận Nhập Học (Cập Nhập Ngày 24/07/2017)

DANH SÁCH THÍ SINH TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC (cập nhập đến ngày 24/07/2017)

 

 STT Mã số SV Họ Và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành trúng truyển
1 1711007 Nguyễn Anh Huy 28/04/1999 52460101 Toán học
2 1711009 Đào Thị Minh Lý 09/11/1999 52460101 Toán học
3 1711015 Nguyễn Trung Nghĩa 21/05/1999 52460101 Toán học
4 1711019 Lưu Quang Hải Sơn 06/05/1999 52460101 Toán học
5 1711021 Phạm Quốc Thắng 01/05/1999 52460101 Toán học
6 1711022 Lý Hoàng Thiên 20/08/1999 52460101 Toán học
7 1711028 Ngô Huỳnh Đoan Trang 25/05/1999 52460101 Toán học
8 1711032 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 25/10/1999 52460101 Toán học
9 1711034 Huỳnh Thanh Vinh 28/04/1999 52460101 Toán học
10 1711035 Võ Nguyễn Khánh Vy 02/09/1999 52460101 Toán học
11 1711042 Nguyễn Trần Hữu Thịnh 02/07/1999 52460101 Toán học
12 1711044 Phạm Hoàng Nguyên Hiền 22/01/1999 52460101 Toán học
13 1712001 Bùi Đức Ái 24/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
14 1712003 Lê Nguyễn Đức Anh 02/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
15 1712005 Lê Hoài Bảo 02/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
16 1712006 Phùng Duy Bình 17/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
17 1712008 Trang Minh Chiến 10/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
18 1712011 Trần Thị Tuyết Chung 24/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
19 1712016 Hà Cao Duy 16/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
20 1712017 Phùng Khắc Duy 15/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
21 1712018 Phạm Hoàng Phước Duy 25/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
22 1712019 Nguyễn Hoàng Thái Duy 05/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
23 1712024 Nguyễn Thành Đạt 04/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
24 1712025 Nguyễn Tuấn Đạt 13/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
25 1712026 Lê Trần Hữu Đắc 26/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
26 1712027 Lê Trần Đông 11/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
27 1712029 Lê Văn Hải 08/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
28 1712032 Đoàn Quốc Hiệp 05/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
29 1712037 Võ Hoàng Trung Hiếu 10/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
30 1712039 Trương Nguyễn Anh Hoàng 07/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
31 1712040 Lê Hữu Hoàng 29/09/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
32 1712041 Võ Minh Hoàng 11/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
33 1712043 Trịnh Vũ Hoàng 18/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
34 1712044 Phạm Xuân Hoàng 22/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
35 1712045 Nguyễn Thái Học 30/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
36 1712046 Bùi Văn Hợp 03/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
37 1712047 Đỗ Hồng Huân 11/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
38 1712049 Trịnh Vũ Minh Hùng 05/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
39 1712051 Phạm Đình Huy 11/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
40 1712052 Trần Đức Huy 29/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
41 1712055 Ngô Kim Quốc Huy 06/09/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
42 1712056 Nguyễn Văn Huy 25/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
43 1712060 Trần Vinh Hưng 17/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
44 1712061 Lâm Quỳnh Hương 13/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
45 1712062 Cao Bảo Khang 08/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
46 1712063 Nguyễn Bảo Duy Khang 18/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
47 1712067 Bùi Phạm Phương Khanh 23/07/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
48 1712071 Lê Đăng Khoa 16/09/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
49 1712072 Nguyễn Văn Khoa 28/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
50 1712073 Trần Đình Khoát 12/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
51 1712078 Ngô Phan Nhật Lâm 09/09/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
52 1712081 Võ Hoàng Ái Linh 17/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
53 1712083 Danh Phi Long 19/09/1998 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
54 1712086 Nguyễn Tân Gia Lợi 08/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
55 1712089 Vũ Lưu Điền Mai 11/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
56 1712091 Nguyễn Huỳnh Xuân Mai 15/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
57 1712092 Phan Bảo Minh 25/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
58 1712093 Huỳnh Công Minh 01/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
59 1712095 Đỗ Hoàng Minh 06/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
60 1712096 Đặng Hồng Minh 31/07/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
61 1712102 Hứa Mỹ Nghi 31/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
62 1712103 Ngô Minh Nghĩa 16/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
63 1712105 Hồng Như Ngọc 23/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
64 1712106 Nguyễn Phúc Khôi Nguyên 19/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
65 1712108 Nguyễn Thành Nguyên 15/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
66 1712114 Lê Minh Nhật 06/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
67 1712115 Phạm Minh Nhật 20/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
68 1712117 Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi 09/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
69 1712118 Huỳnh Ngọc Tiến Nhi 17/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
70 1712119 Nguyễn Thị Kim Nhung 08/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
71 1712120 Trần Thái Như 29/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
72 1712121 Nguyễn Tấn Phát 17/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
73 1712122 Nguyễn Tiến Phát 17/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
74 1712126 Võ Trọng Phúc 05/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
75 1712127 Tạ Vĩnh Phúc 03/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
76 1712135 Nguyễn Xuân Anh Quân 21/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
77 1712142 Lê Long Quốc 25/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
78 1712143 Nguyễn Minh Quốc 05/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
79 1712144 Ngô Quyền 06/07/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
80 1712145 Âu Dương Tấn Sang 23/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
81 1712147 Trịnh Tấn Tài 04/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
82 1712148 Hà Duy Tân 16/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
83 1712149 Trần Minh Tân 10/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
84 1712150 Phạm Đỗ Nhật Tân 11/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
85 1712151 Nguyễn Thạch Minh Thái 16/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
86 1712152 Nguyễn Thị Mai Thanh 21/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
87 1712153 Châu Thiên Thanh 27/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
88 1712155 Lê Đình Thành 05/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
89 1712156 Lê Phú Thành 07/10/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
90 1712159 Nguyễn Đỗ Chí Thảo 29/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
91 1712160 Hà Thị Ngọc Thắm 09/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
92 1712162 Võ Quốc Thắng 26/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
93 1712163 Nguyễn Xuân Thắng 15/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
94 1712168 Trần Lê Bá Thịnh 24/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
95 1712169 Bùi Phan Thọ 06/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
96 1712170 Trần Minh Thông 06/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
97 1712171 Phạm Hoàng Nhật Thông 28/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
98 1712173 Đặng Thái Gia Thuận 22/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
99 1712174 Nguyễn Gia Thuận 30/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
100 1712175 Nguyễn Huỳnh Minh Thuận 26/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
101 1712177 Nguyễn Anh Thư 04/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
102 1712180 Phạm Anh Tiến 21/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
103 1712181 Hồ Đình Tiến 23/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
104 1712187 Vương Bảo Trí 28/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
105 1712191 Võ Thị Kiều Trinh 20/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
106 1712195 Lê Nguyễn Nhựt Trường 01/09/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
107 1712197 Nguyễn Trương Anh Tuấn 02/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
108 1712200 Trần Cát Tường 29/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
109 1712202 Nguyễn Trọng Văn 03/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
110 1712203 Trần Tử Văn 14/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
111 1712206 Nguyễn Hữu Vinh 06/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
112 1712207 Đỗ Quang Vinh 22/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
113 1712208 Hà Phùng Quang Vũ 24/07/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
114 1712209 Lê Quang Vũ 30/07/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
115 1712210 Nguyễn Xuân Vỹ 17/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
116 1712212 Lý Thiên Ân 21/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
117 1712213 Nguyễn Thụ Hồng Ân 24/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
118 1712214 Phạm Hoàng Nhật Anh 27/07/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
119 1712215 Nguyễn Công Chánh 27/03/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
120 1712216 Trương Công Cường 20/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
121 1712221 Phan Minh Hoàng 26/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
122 1712222 Nguyễn Văn Hùng 04/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
123 1712223 Nguyễn Đình Khải 15/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
124 1712224 Nguyễn Phúc Khang 25/08/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
125 1712227 Lâm Thành Lộc 02/05/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
126 1712228 Phạm Việt Nga 24/12/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
127 1712234 Hoàng Nghĩa Văn Phòng 13/02/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
128 1712236 Nguyễn Lê Sang 02/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
129 1712237 Đặng Tấn Tài 26/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
130 1712238 Lưu Chí Tâm 09/01/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
131 1712240 Lai Hoàng Thanh Thảo 30/04/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
132 1712242 Lê Đức Thịnh 04/09/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
133 1712244 Lê Nguyên Trí 14/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
134 1712245 Hồ Quốc Trung 28/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
135 1712247 Hồ Nguyễn Hải Tuấn 08/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
136 1712248 Nguyễn Thanh Tùng 18/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
137 1712249 Phạm Hữu Vinh 09/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
138 1712250 Lê Hoàng Vũ 11/07/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
139 1712254 Nguyễn Hữu Gia Trí 12/06/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
140 1712255 Lê Thanh Hải 16/11/1999 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
141 1713001 Nguyễn Văn Đông 22/02/1999 52440102 Vật lí học
142 1713002 Phan Ngọc Hà 03/11/1999 52440102 Vật lí học
143 1713003 Nguyễn Huy Hiển 01/02/1999 52440102 Vật lí học
144 1713015 Nguyễn Thái Vinh 05/11/1999 52440102 Vật lí học
145 1714001 Trịnh Tiến Nguyên Khôi 26/06/1999 52440112_VP Hoá học (Việt - Pháp)
146 1714053 Lê Bảo Anh 24/02/1999 52440112 Hoá học
147 1714058 Lê Ngọc Loan Anh 08/10/1999 52440112 Hoá học
148 1714060 Trần Thị Trâm Anh 02/04/1999 52440112 Hoá học
149 1714064 Nguyễn Hải Đăng 09/04/1999 52440112 Hoá học
150 1714073 Nguyễn Phan Minh Hoàng 08/05/1999 52440112 Hoá học
151 1714074 Bùi Quốc Huy 08/06/1999 52440112 Hoá học
152 1714078 Trần Bích Ngân Khuê 05/08/1999 52440112 Hoá học
153 1714079 Lê Quang Kiệt 19/01/1999 52440112 Hoá học
154 1714081 Lê Thị Nhật Lan 22/04/1999 52440112 Hoá học
155 1714086 Đỗ Thị Bình Minh 18/02/1999 52440112 Hoá học
156 1714090 Lê Thanh Thùy Nga 14/08/1999 52440112 Hoá học
157 1714091 Phạm Kim Ngân 20/07/1999 52440112 Hoá học
158 1714092 Nguyễn Lê Ái Ngọc 22/05/1999 52440112 Hoá học
159 1714102 Trương Văn Hoàng Phúc 11/10/1999 52440112 Hoá học
160 1714112 Lê Thị Xuân Thi 14/07/1999 52440112 Hoá học
161 1714113 Hoàng Xuân Thiên 10/03/1999 52440112 Hoá học
162 1714117 Trương Anh Thư 19/06/1999 52440112 Hoá học
163 1714135 Đào Trung Hiếu 15/08/1999 52440112 Hoá học
164 1714140 Võ Nguyễn Gia Linh 20/04/1999 52440112 Hoá học
165 1714143 Nguyễn Bùi Tuấn Phát 17/04/1999 52440112 Hoá học
166 1714153 Nguyễn Huy Hoàng 04/10/1999 52440112 Hoá học
167 1714155 Trần Hoàng Mỹ Ngọc 06/12/1999 52440112 Hoá học
168 1714161 Nguyễn Hoàng Phương Thanh 13/03/1999 52440112 Hoá học
169 1714166 Nguyễn Hữu Nhân 09/09/1999 52440112 Hoá học
170 1714167 Bạch Lê Thùy Trang 05/07/1999 52440112 Hoá học
171 1714168 Bạch Lê Quỳnh Trang 05/07/1999 52440112 Hoá học
172 1714169 Nguyễn Kim Ngọc 05/10/1999 52440112 Hoá học
173 1715001 Võ Ngọc Anh 15/09/1999 52420101 Sinh học
174 1715029 Kim Nhật Yến 09/09/1999 52420101 Sinh học
175 1716004 Hồ Văn Phụng 15/11/1997 52440201 Địa chất học
176 1716005 Huỳnh Mỹ Mai Thy 20/05/1999 52440201 Địa chất học
177 1717007 Trương Minh Tùng 01/05/1999 52440301 Khoa học Môi trường
178 1718001 Nguyễn Hoàng Trúc An 21/05/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
179 1718003 Trần Hùng Anh 02/09/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
180 1718007 Nguyễn Thị Tuyết Anh 08/10/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
181 1718011 Võ Hoàng Thuỳ Dương 03/11/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
182 1718018 Bùi Thị Bích Hiền 07/02/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
183 1718020 Phạm Huy Khang 12/03/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
184 1718028 Lý Nhật Minh 04/02/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
185 1718030 Huỳnh Mẫn Nghi 30/10/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
186 1718036 Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhi 17/11/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
187 1718038 Phan Duy Nguyên Nhiên 20/08/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
188 1718039 Nguyễn Thiên Phú 30/01/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
189 1718062 Nguyễn Quang Vỹ 19/09/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
190 1718065 Trương Đông Hưng 10/11/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
191 1718070 Lê Minh Trí 30/08/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
192 1718076 Trần Hồng Quỳnh An 29/09/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
193 1718081 Nguyễn Hùng Cường 27/10/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
194 1718085 Nguyễn Hồng Ngọc Dung 26/11/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
195 1718090 Nguyễn Minh Khánh 30/08/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
196 1718093 Đoàn Sỹ Minh 04/04/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
197 1718094 Nguyễn Quang Minh 05/03/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
198 1718110 Nguyễn Trần Minh Thư 15/08/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
199 1718111 Phạm Hoàng Anh Thư 27/05/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
200 1718112 Phan Ngọc Minh Thư 11/08/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
201 1718114 Đinh Hoàng Tiến 21/10/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
202 1718124 Đổ Ngọc Tuyền 28/08/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
203 1718125 Lê Minh Tiến 27/01/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
204 1718126 Nguyễn Hữu Nhật Minh 02/02/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
205 1718127 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/12/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
206 1718128 Nguyễn Trương Quế Anh 12/06/1999 52420201 Công Nghệ Sinh Học
207 1720006 Lê Hoàn Nghĩa 16/03/1999 52520207 Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông
208 1720010 Nguyễn Hoàng Quốc 18/05/1999 52520207 Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông
209 1720011 Lạc Văn Lê Tâm 15/01/1999 52520207 Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông
210 1723003 Nguyễn Thanh Hải 21/04/1999 52520402 Kỹ thuật hạt nhân
211 1723005 Phạm Trần Bảo Khang 25/09/1999 52520402 Kỹ thuật hạt nhân
212 1751001 Nguyễn Hiền Tuấn Duy 14/05/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
213 1751002 Lê Đoàn Thái Dương 30/12/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
214 1751004 Trần Nguyễn Hiền 11/03/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
215 1751005 Đào Hiếu 25/04/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
216 1751008 Đỗ Nhật Huy 09/09/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
217 1751011 Nguyễn Hoàng Minh 13/09/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
218 1751012 Nguyễn Chấn Nam 02/03/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
219 1751013 Nguyễn Hồ Hữu Nghĩa 16/07/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
220 1751016 Nguyễn Lê Nguyên 22/04/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
221 1751018 Lê Tấn Đăng Tâm 12/11/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
222 1751019 Võ Trung Thành 20/05/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
223 1751020 Trần Triều Thạnh 16/08/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
224 1751021 Nguyễn Đức Thắng 15/02/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
225 1751022 Từ Đức Thịnh 11/06/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
226 1751023 Nguyễn Anh Thư 20/11/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
227 1751024 Nguyễn Ngọc Phương Trang 26/03/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
228 1751027 Huỳnh Thanh Vy 19/05/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
229 1751028 Lê Phạm Ngọc Yến 27/10/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
230 1751029 Trịnh Hữu Đức 26/05/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
231 1751030 Nguyễn Ngọc Minh Huy 20/06/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
232 1751031 Đinh Nguyễn Hoàng Kim 16/08/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
233 1751032 Nguyễn Hy Hoài Lâm 01/06/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
234 1751033 Đoàn Đắc Nguyên 21/01/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
235 1751035 Nguyễn Diệp Xuân Quang 16/05/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
236 1751036 Trần Thị Anh Thư 05/12/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
237 1751037 Nguyễn Quang Thức 24/03/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
238 1751039 Võ Kiên 03/11/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
239 1751040 Nguyễn Nguyễn Hoàng Thi 16/01/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
240 1751041 Trần Hữu Thiên Lương 15/07/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
241 1751042 Nguyễn Trương Vĩnh Thuyên 19/06/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
242 1751043 Võ Hoàng Ngân 23/08/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
243 1751044 Ngô Lê Phương Trinh 22/09/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
244 1751045 Đoàn Thanh Hiền 04/07/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
245 1751046 Đinh Lâm Kiều Phương 21/10/1999 52480201_TT Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
246 1752001 Lưu Phạm Mạnh Hà 15/09/1999 52480201_VP Công nghệ thông tin (Việt - Pháp)
247 1752004 Vòng Khải My 02/03/1999 52480201_VP Công nghệ thông tin (Việt - Pháp)
248 1753002 Huỳnh Minh Chí 03/11/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
249 1753003 Nguyễn Phạm Quang Định 15/07/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
250 1753005 Bùi Minh Khoa 28/11/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
251 1753006 Đỗ Khắc Linh 07/10/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
252 1753008 Phạm Huỳnh Nhật 31/05/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
253 1753012 Nguyễn Phi Thăng 24/11/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
254 1753013 Nguyễn Đình Thắng 31/12/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
255 1753014 Cao Trọng Tín 15/08/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
256 1753016 Nguyễn Hoàng Ngọc Trân 06/08/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
257 1753017 Nguyễn Hữu Tuấn 11/09/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
258 1753018 Thân Trọng Tùng 12/04/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
259 1753020 Nguyễn Dương Trí 05/03/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
260 1753021 Đinh Nguyễn Hạnh Dung 30/06/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
261 1753022 Đặng Viết Khôi Nguyên 28/09/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
262 1753023 Tạ Thiện Phúc 24/04/1999 52480201_CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
263 1790010 Tô Nguyễn Kim Phụng 31/08/1999 52510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao)
264 1790015 Lý Tường Vy 29/10/1999 52510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao)

Search