Ngành Sinh học

Ngành Sinh Học

Mã trường QST; Mã ngành: 52420101;   Chỉ tiêu: 300

Môn xét tuyển:

B00: Hóa – Sinh – Toán 

D90: Toán – KHTN – Tiếng Anh

 

Đào tạo các kiến thức liên quan đến sinh học và khoa học sự sống. Sinh viên sinh học được nghiên cứu, tìm hiểu các hệ sinh thái, thế giới động vật, thực vật hay vi sinh vật trên trái đất; quá trình sinh hóa, sinh lý của sinh vật ở các cấp độ từ phân tử, tế bào đến cơ thể; các vấn đề liên quan đến sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và quản trị các hệ sinh thái, các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia; ứng dụng kiến thức sinh học trong y học và trong sản xuất công nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước, các trường ĐH, CĐ, viện nghiên cứu liên quan; các cơ quan sản xuất kinh doanh, dịch vụ có liên quan đến y sinh học; các công ty giống cây trồng, nuôi cấy mô tế bào, nuôi dưỡng và chọn tạo giống những động-thực vật quý hiếm; các cơ quan kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng, xí nghiệp dược; các bảo tàng thực vật, động vật; khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia; các cơ quan liên quan đến quản lý môi trường, tài nguyên tự nhiên; hoặc học Thạc sĩ, Tiến sĩ ở trong và ngoài nước.

     Chuyên ngành đào tạo:

  • Vi sinh, Sinh hóa
  • Tài nguyên Môi trường
  • Sinh học Thực vật
  • Sinh học Động vật

http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/tong-quan-ve-nganh-sinh-hoc.html

 

 

XEM THÔNG TIN VỀ KHOA SINH HỌC TẠI ĐÂY
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search