Phương thức xét tuyển 4 - Về việc xét tuyển đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021
- Phương thức xét tuyển 4

 

 

  • Căn cứ công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4 năm 2021 về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
  • Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM,
  • Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN) thông báo về việc xét tuyển đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 như sau:

1. Đối tượng được tham gia xét tuyển:

  • Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
  • Có tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021.

2. Số lượng nguyện vọng đăng ký:

  • Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng vào các ngành/nhóm ngành của Trường ĐH KHTN.
  • Nếu thí sinh đăng ký hai hoặc ba nguyện vọng vào các ngành/nhóm ngành của Trường ĐH KHTN thì các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

3. Chỉ tiêu: chỉ tiêu phương thức đánh giá năng lực của ngành/nhóm ngành theo bảng sau đây

Bảng số 1

STT

Mã ngành/
nhóm ngành_
chương trình
tuyển sinh

Tên ngành/
nhóm ngành-
chương trình đào tạo

Tổng chỉ tiêu của tất cả các phương thức xét tuyển

Tỉ lệ % phương thức ĐGNL

1

7420101

Sinh học

220

40%

2

7420101_CLC

Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

40

40%

3

7420201

Công nghệ Sinh học

200

40%

4

7420201_CLC

Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

120

60%

5

7440102

Vật lý học

200

40%

6

7440112

Hoá học

220

60%

7

7440112_CLC

Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)

80

60%

8

7440112_VP

Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp)

40

40%

9

7440122

Khoa học Vật liệu

150

40%

10

7440201

Địa chất học

100

30%

11

7440228

Hải dương học

50

30%

12

7440301

Khoa học Môi trường

140

40%

13

7440301_CLC

Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao)

40

40%

14

7460101_NN

Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán Tin

210

40%

15

7480101_TT

Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến)

80

60%

16

7480109

Khoa học dữ liệu

90

40%

17

7480201_CLC

Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao)

420

40%

18

7480201_NN

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

420

40%

19

7480201_VP

Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp)

40

40%

20

7510401_CLC

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao)

120

60%

21

7510402

Công nghệ Vật liệu

50

40%

22

7510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

120

40%

23

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

160

40%

24

7520207_CLC

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao)

80

40%

25

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

50

40%

26

7520403

Vật lý y khoa

40

40%

27

7520501

Kỹ thuật địa chất

50

30%

 

4. Cách thức đăng ký xét tuyển: thí sinh truy cập trang thông tin điện tử của ĐHQG-HCM theo địa chỉ: thinangluc.vnuhcm.edu.vn để xem hướng dẫn cách thức đăng ký xét tuyển và thực hiện thủ tục đăng ký xét tuyển theo phương thức này.

5. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000đ/nguyện vọng.

6. Thời gian đăng ký xét tuyển: thí sinh đăng ký xét tuyển từ ngày 04/5/2021 đến 15/6/2021

7. Điểm xét tuyển: là tổng điểm của bài thi đánh giá năng lực cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của ĐHQG-HCM. Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định điểm chuẩn trúng tuyển căn cứ theo hai tiêu chí sau:

  • Điểm chuẩn phải đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành/nhóm ngành: 650 điểm.
  • Chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành theo bảng số 1 như trên.

8. Công bố danh sách trúng tuyển: trước 17giờ00 ngày 28/7/2021, Trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trên website của trường theo địa chỉ tuyensinh.hcmus.edu.vn.

9. Thời gian xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học: Thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học từ ngày 08/8/2021 - CN đến ngày 10/8/2021 – thứ 3 (buổi sáng: 8giờ – 11giờ, buổi chiều: 13giờ30 – 16giờ).

10. Xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học: Trường sẽ thông báo chi tiết nội dung yêu cầu của các thủ tục nhập học trên tại website của trường theo địa chỉ hcmus.edu.vn trước 17giờ00 ngày 28/7/2021.

 

 

Tải về