Image

Mã ngành: 7420101
Chỉ tiêu: 260

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu. ( điểm chuẩn 2019: 630 điểm)
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu (điểm chuẩn 2019: 16.00 điểm)
với tổ hợp xét tuyển:

Sinh - Hóa – Toán (B00)
Sinh - Toán – Vật lý (A02)
Sinh - Toán –  Tiếng Anh (B08)
Image
Image
Image
Image