Image

Mã ngành: 7420101
Chỉ tiêu: 300

Môn xét tuyển:

B00: Hóa – Sinh – Toán 

D90: KHTN – Toán – Tiếng Anh

D08: Sinh - Toán –  Tiếng Anh (new)

Image
Image
Image
Image