Thông báo xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học bậc cao đẳng hệ chính quy năm 2017 - Xét tuyển đợt 1

 Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc nộp hồ sơ nhập học (HSNH) đối với thí sinh trúng tuyển cao đẳng chính quy năm 2017 như sau:

  1. Thời gian nộp HSNH: từ 8giờ00 đến 11giờ00 ngày 03/8/2017 thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển phải xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học. Thí sinh xem danh sách trúng tuyển tại trang thông tin điện tử: http://tuyensinh.hcmus.edu.vn
    hoặc tại đây
  2. Hình thức nộp HSNH: nộp trực tiếp tại trường.
  3. Địa chỉ nộp HSNH: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.
  4. Thủ tục nộp hồ sơ nhập học: thí sinh theo dõi hồ sơ và quy trình nhập học tại trang thông tin tuyển sinh của Trường theo địa chỉ: http://tuyensinh.hcmus.edu.vn/ (Vào mục: THÔNG BÁO NHẬP HỌC -> Hướng dẫn hồ sơ nhập học cho sinh viên trúng tuyển ĐH, CĐ 2017).

Quá thời hạn trên, những thí sinh không làm thủ tục xác nhận nhập học cho trường xem như từ chối nhập học.

 

Danh sách có mã số SV cập nhập (1/8/2017)

Các tân sinh viên vào trang http://portal.hcmus.edu.vn cập nhập thông tin với Mã số SV và password đầu tiên là 4 số cuối CMND/CCCD + 2 số cuối MSSV 

Mã SV SBD Họ Tên Ngày Sinh Thời gian nhập học
1760001 41001644 Trần Thành An 28/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760002 55003914 Trần Thị Thúy An 16/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760003 49012631 Trương Nguyễn Hoàng An 24/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760004 44003579 Đoàn Phương Ngọc Anh 07/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760005 53007715 Nguyễn Đoàn Tuấn Anh 23/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760006 48013204 Nguyễn Trần Tuấn Anh 06/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760007 42014096 Nguyễn Việt Anh 24/12/1997 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760008 02020036 Trần Bảo Anh 06/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760009 02048803 Trần Quốc Anh 24/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760010 47000360 Nguyễn Quốc Bảo 23/03/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760011 40020410 Võ Văn Bảy 20/12/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760012 46005634 Lê Đức Bình 22/03/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760013 02060536 Lê Thanh Bình 10/12/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760014 49010629 Nguyễn Hoàng Bửu 06/03/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760015 48022569 Phạm Thị Tuyết Chi 21/03/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760016 48025819 Mai Thiện Chí 10/03/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760017 42008646 Nguyễn Tuấn Chí 09/05/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760018 37009071 Huỳnh Chính 29/12/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760019 39010027 Trần Minh Chính 12/12/1997 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760020 02016470 Ngô Phước Chung 15/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760021 47000706 Thái Hoàng Chương 11/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760022 18004917 Đỗ Thành Công 01/01/1994 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760023 48016528 Hoàng Nguyễn Đại 15/01/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760024 56006544 Phan Hữu Đan 03/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760025 48016531 Tô Thị Hồng Đào 11/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760026 49002822 Hồ Quốc Đạt 13/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760027 02046521 Lê Huỳnh Tất Đạt 19/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760028 45000110 Nguyễn Thanh Đạt 07/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760029 38003915 Trương Thành Đạt 31/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760030 02056248 Vũ Đình Đạt 18/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760031 30009296 Hà Quang Diệu 12/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760032 02070806 Nguyễn Thanh Đoan 07/10/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760033 53004903 Nguyễn Song Du 28/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760034 48016552 Bùi Tiến Đức 02/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760035 02059121 Nguyễn Minh Đức 07/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760036 46005145 Trần Minh Đức 26/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760037 37010514 Nguyễn Thị Hồ Dung 10/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760038 49011880 Phan Thị Mỹ Dung 29/01/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760039 63005248 Lê Văn Dũng 19/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760040 48011400 Nguyễn Hữu Dương 31/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760041 39002319 Nguyễn Anh Duy 19/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760042 42004975 Nguyễn Huỳnh Duy 24/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760043 53003868 Nguyễn Khánh Duy 07/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760044 02023640 Nguyễn Trần Hoàng Duy 07/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760045 02070355 Thái Ngọc Lê Duy 02/02/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760046 53002268 Nguyễn Thị Thanh Duyên 13/03/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760047 02068213 Lê Hà Giang 29/06/1990 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760048 48017691 Lê Thị Ngọc Hà 18/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760049 47001860 Nguyễn Vũ Hạ 20/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760050 52005744 Phạm Viết Hải 20/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760051 41003392 Trần Đỗ Thanh Hải 30/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760052 47001926 Từ Ngọc Hải 21/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760053 48000167 Châu Thanh Hằng 09/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760054 38003953 Võ Thị Mỹ Hằng 16/12/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760055 53012309 Đỗ Minh Hảo 11/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760056 02056317 Nguyễn Đình Hậu 18/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760057 37010564 Phạm Thị Minh Hậu 03/01/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760058 48007150 Vũ Đình Hậu 06/01/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760059 50010421 Trần Thanh Hiên 28/03/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760060 02064909 Nguyễn Thái Thanh Hiền 20/01/1997 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760061 45000176 Ngô Duy Hiển 25/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760062 02062082 Đặng Trung Hiếu 23/04/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760063 58005972 Đặng Trung Hiếu 02/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760064 49000809 Ngô Minh Hiếu 20/03/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760065 49010692 Nguyễn Minh Hiếu 22/01/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760066 44007295 Nguyễn Văn Hiếu 28/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760067 02043066 Trương Trọng Hiếu 20/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760068 48025892 Võ Chí Hiếu 09/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760069 38002396 Trần Thanh Hòa 13/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760070 42003730 Nguyễn Minh Hoàng 28/03/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760071 48009454 Trương Huy Hoàng 15/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760072 48024208 Quách Vũ Vĩnh Hưng 20/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760073 47003350 Nguyễn Thị Thanh Hương 06/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760074 53000150 Phạm Hồ Diễm Hương 10/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760075 02061365 Đặng Quốc Huy 02/05/1996 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760076 41002522 Nguyễn Dương Huy 27/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760077 02008777 Triệu Minh Huy 26/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760078 46005198 Vương Gia Huy 23/12/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760079 34007408 Đặng Đình Khải 28/12/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760080 35002664 Lê Hữu Khánh 19/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760081 56008106 Nguyễn Minh Kim Khánh 12/01/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760082 34013743 Nguyễn Phước Khánh 14/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760083 56004772 Ngô Minh Khoa 21/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760084 02068322 Phạm Đăng Khoa 17/10/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760085 39010214 Phạm Nguyễn Anh Khoa 30/11/1997 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760086 55007170 Lê Nguyễn Trung Kiên 03/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760087 38000203 Vũ Trung Kiên 12/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760088 42006120 Lê Anh Kiệt 19/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760089 37013690 Lê Hồ Gia Kiệt 14/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760090 45005022 Lê Nguyễn Trường Kỳ 17/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760091 02042447 Phan Tấn Kỳ 21/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760092 02023084 Ngô Quốc Lâm 04/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760093 37007135 Võ Hoài Lâm 15/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760094 39004173 Trương Thanh Lịch 24/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760095 48025182 Trương Lê Hồng Liên 21/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760096 53007076 Nguyễn Vũ Linh 28/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760097 48013845 Trần Thị Thùy Linh 10/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760098 48013846 Vòng Ngọc Linh 16/12/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760099 52000823 Màn Mạnh Lộc 06/12/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760100 02060791 Nguyễn Tài Lộc 16/10/1993 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760101 47004404 Lê Công Anh Lợi 29/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760102 42011011 Nguyễn Thành Lơm 16/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760103 02032970 Ngô Thanh Long 25/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760104 40003895 Trần Xuân Long 11/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760105 37014236 Trần Quang Lý 15/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760106 49010756 Nguyễn Minh Mẫn 30/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760107 52007723 Đàm Quang Minh 03/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760108 45000677 Hoàng Lê Tuyết Minh 16/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760109 49006807 Nguyễn Đặng Bình Minh 26/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760110 02060236 Nguyễn Đình Nam 16/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760111 53003193 Nguyễn Hải Nam 07/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760112 41009265 Phan Duy Nam 08/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760113 52008346 Trần Đình Nam 27/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760114 34010828 Trần Phương Nam 21/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760115 50004071 Bùi Hữu Nghị 27/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760116 44006125 Nguyễn Đại Nghĩa 28/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760117 54004929 Trần Quốc Nghĩa 16/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760118 47005185 Phan Trung Nghiêm 10/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760119 58005352 Trầm Hữu Nghiệp 24/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760120 02064511 Nguyễn Thế Ngọc 12/07/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760121 48007293 Trần Thị Bích Ngọc 25/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760122 48006678 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 22/11/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760123 32007996 Bùi Phước Nguyện 20/06/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760124 02023945 Nguyễn Phước Nhã 18/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760125 02016947 Phạm Thanh Nhã 29/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760126 02016955 Nguyễn Hoàng Trọng Nhân 08/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760127 37017025 Phan Trọng Nhân 20/12/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760128 53001415 Trần Thiện Nhân 11/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760129 53004118 Võ Trọng Nhân 10/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760130 02009020 Bùi Minh Nhật 16/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760131 31001229 Nguyễn Văn Nhật 18/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760132 02055302 Nguyễn Văn Minh Nhật 09/01/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760133 48017834 Phạm Minh Nhật 25/12/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760134 47005615 Trần Hữu Nhật 17/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760135 48016883 Trần Nguyễn Minh Nhật 19/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760136 02016975 Lý Ngọc Liên Nhi 05/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760137 49012105 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 08/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760138 50011084 Nguyễn Thị Hòa Nhi 12/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760139 53000274 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760140 54009071 Nguyễn Thảo Như 13/03/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760141 53004156 Nguyễn Thị Tâm Như 06/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760142 53005158 Nguyễn Nhật Ninh 10/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760143 00475997 Trương Nhật Ninh 27/09/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760144 42004680 Hồ Tấn Phát 26/01/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760145 49010823 Trần Thanh Phong 05/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760146 02000533 Trần Phú 17/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760147 02017053 Hồ Thiên Phúc 26/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760148 02018185 Trương Phương Hồng Phúc 01/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760149 52007191 Bùi Thị Thanh Phước 08/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760150 02023277 Phạm Đình Phước 18/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760151 38000998 Lưu Mạnh Quan 20/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760152 02021719 Lê Văn Minh Quang 13/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760153 34007134 Nguyễn Công Quang 22/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760154 02065238 Thái Minh Quang 05/04/1993 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760155 49012166 Trần Minh Quang 23/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760156 02049322 Phan Văn Quí 09/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760157 53001549 Lê Tấn Quyền 04/05/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760158 02025494 Phạm Thị Nhật Quỳnh 12/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760159 35008094 Nguyễn Văn Ri 24/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760160 43000762 Đào Ngọc Sang 06/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760161 47006954 Hồ Phước Sang 21/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760162 48024338 Nguyễn Văn Sang 10/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760163 48025665 Phạm Minh Sang 27/03/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760164 02051255 Trần Thanh Sang 12/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760165 40021364 Phạm Ngọc Sáng 14/07/1995 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760166 02007207 Nguyễn Văn Si 09/12/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760167 47007074 Bùi Văn Sơn 20/07/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760168 02069196 Nguyễn Hoàng Sơn 13/08/1997 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760169 43004444 Lê Anh Tài 12/12/1994 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760170 42006257 Nguyễn Song Tài 06/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760171 44001179 Nguyễn Minh Tâm 11/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760172 47007379 Trần Quốc Tân 05/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760173 42013251 Hồ Văn Tấn 20/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760174 02060355 Mai Văn Tấn 22/01/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760175 39010387 Nguyễn Trọng Thái 07/07/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760176 56002777 Trần Thị Hồng Thắm 17/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760177 02028001 Nguyễn Trọng Thắng 08/03/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760178 37013080 Phan Đức Thắng 30/08/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760179 02031260 Trần Trung Thắng 13/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760180 49012992 Võ Toàn Thắng 30/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760181 49011115 Bạch Văn Thanh 06/12/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760182 48017920 Nguyễn Nhật Thanh 18/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760183 49012209 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 12/01/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760184 49012976 Trần Chí Thanh 19/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760185 33005092 Võ Trịnh Hoài Thanh 24/01/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760186 02047658 Nguyễn Minh Thành 15/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760187 02062911 Nguyễn Tiến Thành 23/02/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760188 47007927 Nguyễn Lê Anh Thi 28/03/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760189 40007490 Võ Sĩ Thiên 15/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760190 02067277 Phạm Quang Thiện 13/07/1995 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760191 48026082 Huỳnh Kiều Thịnh 03/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760192 44009971 Lương Phú Thịnh 08/01/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760193 02062427 Nguyễn Văn Thịnh 15/09/1996 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760194 49004439 Vũ Xuân Thịnh 25/09/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760195 40021485 Võ Quốc Thọ 04/08/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760196 39004007 Nguyễn Bá Thông 01/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760197 44006316 Nguyễn Văn Thông 01/03/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760198 45001827 Trần Duy Thông 31/01/1996 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760199 56010546 Lê Ngọc Thu 03/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760200 48009748 Nguyễn Thị Kim Thư 26/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760201 44003258 Lê Văn Thuận 17/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760202 53010809 Nguyễn Minh Thuận 09/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760203 48022256 Đoàn Thị Xuân Thúy 16/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760204 50010743 Lê Thị Minh Thùy 09/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760205 53010064 Võ Trần Thuyết 07/12/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760206 47008808 Lâm Thùy Tiên 25/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760207 48024390 Hỷ A Tiến 10/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760208 56005505 Nguyễn Phạm Trường Tín 15/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760209 02003517 Hà Ngọc Tính 26/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760210 02067341 Huỳnh Minh Toàn 06/12/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760211 49008239 Nguyễn Thanh Toàn 14/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760212 02065396 Nguyễn Văn Toàn 16/10/1993 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760213 02051494 Trần Anh Toàn 14/12/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760214 48004248 Lương Thị Huyền Trang 06/08/1995 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760215 4500434 Đặng Ngọc Trí 05/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760216 33011762 Đặng Thị Mộng Trinh 07/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760217 02057938 Trang Văn Trong 16/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760218 53001776 Trần Thị Thanh Trúc 27/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760219 42009532 Trần Công Trực 14/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760220 36002002 Phạm Quang Trung 08/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760221 45002374 Trần Quốc Trung 05/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760222 49007620 Võ Minh Trung 25/12/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760223 02070272 Kim Nhựt Trường 20/06/1998 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760224 53012656 Lê Anh Trường 20/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760225 46005537 Tô Minh Trường 19/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760226 40021647 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 19/12/1996 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760227 37009573 Nguyễn Sanh Tuấn 10/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760228 02022152 Phạm Nhật Tuấn 24/08/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760229 37003742 Trần Minh Tuấn 16/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760230 02001981 Trương Như Tuấn 06/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760231 29021411 Nguyễn Văn Tuệ 01/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760232 48010340 Nguyễn Văn Tuệ 30/06/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760233 48014182 Đặng Thanh Tùng 16/02/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760234 49010962 Nguyễn Viễn Tường 22/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760235 37000487 Thái Bá Tường 28/07/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760236 37016069 Lâm Nhật Ty 21/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760237 02029002 Vũ Thụy Phương Uyên 27/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760238 02025836 Trần Thị Bích Vân 26/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760239 40013022 Phạm Đình Văn 03/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760240 50010843 Lê Tô Gia Vĩ 14/04/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760241 60000820 Lưu Thiên Vĩ 21/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760242 49012337 Đặng Phước Vinh 02/12/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760243 52010092 Lê Quang Vinh 21/10/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760244 02003085 Mai Nguyễn Thế Vinh 05/05/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760245 02060477 Hồ Thiên Vũ 02/01/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760246 56003396 Mai Huỳnh Thị Thùy Vương 27/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760247 34002311 Lê Viết Vỹ 19/09/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760248 50010865 Lê Thị Như Ý 01/01/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017
1760249 48024502 Nguyễn Như Ý 28/11/1999 từ 8g00 đến 11g00 ngày 03/08/2017

 

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search