[TS2018] Danh sách xác nhận nhập học của các phương thức TT, ƯTXT, ĐGNL qua đường bưu điện

Các thí sinh kiểm tra thông tin về xác nhận nhập học của các phương  thức TT, ƯTXT,  ĐGNL qua đường bưu điện (danh sách sẽ được cập nhập liên tục).

Xem tại đây

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search