[TS2018] Về việc làm thủ tục xác nhận nhập học cho thí sinh đã trúng tuyển vào đại học, cao đẳng Trường ĐH KHTN năm 2018

THÔNG BÁO 

(Về việc làm thủ tục xác nhận nhập học cho thí sinh đã trúng tuyển vào đại học, cao đẳng Trường ĐH KHTN năm 2018)

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận thông tin phản hồi từ các thí sinh đã trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 vào Trường ĐH KHTN về tình hình thiếu hồ sơ để làm thủ tục xác nhận nhập học theo quy định của Trường, nay Trường thông báo đến các thí sinh này về việc làm thủ tục xác nhận nhập học đối với các phương thức xét tuyển như sau:

1. Đối với thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT diện ƯTXT theo quy định của Đại học Quốc gia Tp.HCM:

  • Trường gia hạn nộp hồ sơ xác nhận nhập học đến 16g30 ngày 23/7/2018 (sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00, chiều từ 13g30 đến 16g30, Trường không làm việc ngày Chủ nhật).
  • Nếu nộp qua đường bưu điện, Trường sẽ căn cứ theo dấu bưu điện và chỉ nhận những hồ sơ có thời gian nộp trước 17h00 ngày 23/7/2018.

2. Đối với thí sinh trúng tuyển diện dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2018:

  • Thời gian xác nhận nhập học: ngày 23/7/2018 (sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00, chiều từ 13g30 đến 16g30).
  • Nếu nộp qua đường bưu điện, Trường sẽ căn cứ theo dấu bưu điện và chỉ nhận những hồ sơ có thời gian nộp trước 17h00 ngày 23/7/2018.
  • Về hồ sơ xác nhận nhập học, nếu thí sinh chưa nhận được Bản chính phiếu báo kết quả thi đánh giá năng lực thì vẫn làm thủ tục xác nhận nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 (đối với thí sinh có dự thi THPT QG năm 2018) theo thời gian quy định như trên. Các thí sinh không dự kỳ thi THPT QG 2018 và tốt nghiệp THPT từ năm 2017 sẽ trình bằng tốt nghiệp THPT cho Trường kiểm tra khi nộp hồ sơ xác nhận nhập học, Trường sẽ trả lại ngay cho thí sinh sau khi kiểm tra. Bản chính phiếu báo kết quả thi đánh giá năng lực sẽ nộp bổ sung vào ngày làm thủ tục nhập học theo quy định trên giấy báo nhập học./.

 

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search