[TS2018] Quy trình nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển các diện tuyển thẳng của bộ GDĐT, ưu tiên xét tuyển và đạt kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM vào bậc đại học, cao đẳng chính quy năm 2018

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search