[TS2018] Các hướng dẫn về thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh đại học

[TS2018] Các hướng dẫn về thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh đại học

 Các văn bản liên quan đến thực hiện Quy chế thi  THPT quốc gia và công tác tuyển sinh đại học năm 2018

 

Số 899/BGDĐT-GDĐH: V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018. Tải công văn 899-BGDĐT-GDĐH.doc

 
Số 991/BGDĐT-QLCL: V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi  THPT quốc gia và xét công nhận  tốt nghiệp THPT năm 2018. Tải công văn 991-BGDĐT-QLCL.pdf 
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search