Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành Đại học Chính quy 2017

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học năm 2017 là 15,5 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định là mức điểm áp dụng cho học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên.

 

Điểm chuẩn năm 2016 để tham khảo:

Search