Phương thức tuyển sinh năm 2017

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2017

 Các điều kiện xét tuyển:

 • Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
 • Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng sẽ xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
 • có trung bình cộng các điểm trung bình ba năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) từ 6,5 trở lên đối với xét tuyển trình độ đại học; Có trung bình cộng các điểm trung bình ba năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) từ 6,0 trở lên đối với xét tuyển trình độ cao đẳng.

Các phương thức xét tuyển

1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của Bộ GD&ĐT

 • Chỉ tiêu (dự kiến): 5% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành.
 • Điều kiện, thời gian xét tuyển: theo kế hoạch tuyển sinh chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2017.

2. Ưu tiên xét tuyển (ƯTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM 

Đối tượng:

 • Học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu các trường đại học, tỉnh thành trên toàn quốc.
 • Học sinh các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT QG cao nhất năm 2015, 2016.
 • Chỉ tiêu (dự kiến): 15 - 20% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành.

3. Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT QG 2017

 

 • Chỉ tiêu (dự kiến): 75 – 80% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành.
 • Điều kiện, quy trình xét tuyển:
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ,ĐHQG-HCM thực hiện công tác xét tuyển thí sinh bằng kết quả thi THPT QG năm 2017 theo qui định hiện hành của Bộ GD&ĐT, trong đó ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác tuyển sinh, xét tuyển.
  • Năm 2017, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đẩy mạnh công tác công khai thông tin, quảng bá về qui định xét tuyển, nhóm ngành/ngành, các chương trình xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển,… trên toàn hệ thống các trang thông tin điện tử.
  • Căn cứ trên dữ liệu đăng ký xét tuyển, hội đồng tuyển sinh sẽ chủ động thực hiện xét tuyển gọi thí sinh trúng tuyển, nhập học trong thời gian xét tuyển và cập nhật dữ liệu danh sách thí sinh trúng tuyển, nhập học lên hệ thống và trang thông tin điện tử.

Search