THÔNG BÁO về việc cho gia hạn thời gian nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 hiện đang sinh sống tại địa điểm đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc đang thực hiện cách ly theo quy định do

THÔNG BÁO

(Về việc cho gia hạn thời gian nộp hồ sơ xác nhận nhập học

đối với thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021

hiện đang sinh sống tại địa điểm đang thực hiện giãn cách xã hội

theo Chỉ thị 16 hoặc đang thực hiện cách ly theo quy định do dịch bệnh Covid-19)

 

Thực hiện chỉ đạo của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 và tạo thuận lợi cho thí sinh khi trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021 nộp hồ sơ xác nhận nhập học, 

Trường ĐH KHTN thông báo đến thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 về việc cho gia hạn nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh hiện đang sinh sống tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc đang thực hiện cách ly do dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Đối với thí sinh đã nộp hồ sơ xác nhận nhập học trực tuyến thành công nhưng chưa thể nộp hồ sơ chính thức qua Bưu điện.

Thí sinh cần phải nộp đơn xin gia hạn thời gian xác nhận nhập học qua Bưu điện để được Trường công nhận hoàn tất xác nhận nhập học tạm thời cho thí sinh theo quy trình như sau:

a. Từ 14g00 ngày 19/08/2021 đến 11giờ00 ngày 28/8/2021, thí sinh thực hiện nộp đơn xin gia hạn theo hướng dẫn sau đây:

b. Thí sinh được Trường xem xét cho gia hạn nộp đơn xác nhận nhập học qua Bưu điện bắt buộc phải thực hiện các cam kết như sau:

2. Đối với thí sinh chưa nhận được Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

a. Đối với quy trình nộp hồ sơ xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến: thí sinh được nộp hồ sơ chậm nhất là 16 giờ ngày 27/8/2021.

b. Sau khi được Trường thông báo xác nhận nhập học trực tuyến thành công, thí sinh phải nộp ngay đơn xin gia hạn nộp hồ sơ qua Bưu điện được quy định tại các điểm a và b Mục 1 như trên mới được Trường công nhận hoàn tất thủ tục xác nhận nhập học tạm thời.

3. Đối với thí sinh đã nộp hồ sơ xác nhận nhập học trực tuyến, đã nhập học trực tuyến thành công và đã nộp cho Bưu điện nhưng vẫn chưa nhận được thông tin “phát thành công” từ Bưu điện.

Đến ngày 27/8/2021, nếu thí sinh vẫn chưa nhận được thông tin từ Bưu điện về việc “phát thành công” đối với hồ sơ xác nhận nhập học, để được Trường công nhận hoàn tất xác nhận nhập học tạm thời thí sinh cần nộp cam kết theo hướng dẫn như sau: