Tổng chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển năm 2021 và điểm chuẩn các năm trước

Phương thức 3 sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, điểm chuẩn trúng tuyển được xác định như sau:

  • Thống nhất chung cho từng ngành/nhóm ngành tuyển sinh, không phân biệt tổ hợp môn/bài thi xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 bài thi/môn thi của tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có), không nhân hệ số môn thi.
  • Đối với ngành/nhóm ngành có môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển: chỉ sử dụng kết quả điểm bài thi tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, không sử dụng kết quả quy đổi khi miễn thi bài thi tiếng Anh.
  • Nếu các thí sinh có cùng điểm tổng, thứ tự ưu tiên xét tuyển sẽ được xác định theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng đăng ký của thí sinh.

 


Print   Email