CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ 2020

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG DÀNH CHO THÍ SINH DỰ TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ ITEC NĂM 2020

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN), Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) thông báo chính sách học bổng dành cho thí sinh dự tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế khóa 2020 cho 2 ngành: Công nghệ Thông tin (liên kết với ĐH AUT, New Zealand) và Khoa học Quản lý (liên kết với ĐH Keuka, Hoa Kỳ). 

 

  1. Mục tiêu:

Chính sách này đưa ra các quy định và việc quản lý liên quan đến vấn đề cấp và xem xét học bổng học tập đầu vào của chương trình Cử nhân quốc tế ITEC năm 2020.

  1. Đối tượng:

Các thí sinh dự tuyển vào chương trình Cử nhân quốc tế năm 2020.

 

  1. Thời gian áp dụng: từ 30/06/2020 đến hết 31/08/2020

Hồ sơ sẽ được xem xét theo thứ tự nộp hồ sơ tại từng đợt xét tuyển hàng tháng và dừng khi xét đủ ngân sách học bổng hàng năm.

 

  1. Điều kiện nhận học bổng: có 03 loại

4.1   Học bổng đầu vào IEEP (*):

- Dành cho các thí sinh trúng tuyển đầu vào chương trình Cử nhân Quốc tế ITEC năm 2020.

- Đối với thí sinh dự tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2020: Có điểm thi từ 600 điểm trở lên.

- Đối với thí sinh dự tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020: Có tổng điểm bài thi tổ hợp 3 môn bất kỳ từ 18 điểm trở lên.

- Đối với các thí sinh dự tuyển bằng phương thức xét học bạ THPT, và các thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài hoặc các trường THPT quốc tế tại Việt Nam thì sẽ xét dựa trên điểm học bạ THPT (hoặc phiếu điểm/sổ liên lạc ít nhất đến hết HK1 lớp 12).

- Các thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển trước ngày 16/08/2020 cần hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước ngày 31/08/2020 để được nhận học bổng.

4.2   Học bổng quốc tế ITEC:

- Dành cho các thí sinh trúng tuyển đầu vào chương trình Cử nhân Quốc tế ITEC năm 2020.

- Đối với thí sinh dự tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2020: Có điểm thi từ 800 điểm trở lên.

- Đối với thí sinh dự tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020: Có tổng điểm bài thi tổ hợp 3 môn bất kỳ từ 20 điểm trở lên.

- Đối với các thí sinh dự tuyển bằng phương thức xét học bạ THPT, và các thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài hoặc các trường THPT quốc tế tại Việt Nam thì sẽ xét dựa trên điểm học bạ THPT và chứng chỉ Anh ngữ (IELTS hoặc TOEFL iBT).

- Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển trước ngày 16/08/2020 cần hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và nộp bài luận (**) trước ngày 31/08/2020 để được xét học bổng. Học bổng chỉ được cấp cho các thí sinh có bài luận thuyết phục được Hội đồng tuyển sinh.

4.3    Học bổng xuất sắc toàn phần ITEC:

- Dành cho các thí sinh đủ điều kiện nhận học bổng quốc tế ITEC (4.2) có bài luận (**) thuyết phục được Hội đồng tuyển sinh.

- Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển và bài luận trước ngày 31/08/2020.

 

  1. Mức học bổng & chính sách

Loại học bổng

Định mức

Số lượng

Trị giá

Ghi chú

Học bổng đầu vào IEEP

~ học phí 01 khóa tiếng Anh IEEP

Theo thứ tự ưu tiên nộp và dừng xét khi đủ hồ sơ

~450 USD

Áp dụng cho các khóa IEEP từ

năm học

2020 – 2021(*)

Học bổng quốc tế ITEC

~ 50% học phí chính khóa năm học đầu tiên tại Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM

Theo thứ tự ưu tiên nộp và dừng xét khi đủ hồ sơ

AUT: ~1,700 USD

Keuka: ~2,135 USD

Áp dụng cho năm học
2020-2021

Học bổng xuất sắc toàn phần ITEC

~ 100% học phí chính khóa năm học đầu tiên tại Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM

02 suất

AUT: ~ 3,400 USD

Keuka: ~4,271 USD

Áp dụng cho năm học

2020 – 2021

 

Ghi chú về việc ban hành các voucher và học bổng:

-              Mỗi thí sinh chỉ nhận tối đa 1 loại học bổng.

-              Không qui đổi thành tiền mặt

-              Chỉ áp dụng cho năm học 2020 – 2021.

-              (*) Nếu thí sinh đã có chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương thì trị giá học bổng sẽ áp dụng vào học phí chính khóa năm học 2020 – 2021.

-              (**) Bài tự luận bằng tiếng Anh (tối đa 1000 từ theo mẫu download tại đây) trình bày về lý do tại sao muốn học tại trường, ngành học, mục tiêu học tập và mối liên hệ bản thân với xã hội khi học ngành này.

 

Thông tin chi tiết:

Bộ phận Tư vấn - Tuyển sinh

Văn phòng Thông tin, trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. HCM

Hotline: 0907 171 140 (Ms. Vân)

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Print   Email