V/v đăng ký xét tuyển vào Chương trình Cử nhân Tài năng Khóa 2019 Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin

THÔNG BÁO

V/v đăng ký xét tuyển vào Chương trình Cử nhân Tài năng Khóa 2019 

Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin

(dành cho sinh viên trúng tuyển theo phương thức 1, 2, 4)

          Từ năm 2002 đến nay, Chương trình Cử nhân Tài năng tại Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên đã được triển khai thành công và đạt được những thành quả quan trọng. Nhằm duy trì và tiếp nối những thành quả trong suốt 15 năm qua của Chương trình Cử nhân Tài năng, đồng thời tạo điều kiện bồi dưỡng và phát triển những sinh viên ưu tú, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo xét tuyển Chương trình Cử nhân Tài năng – Khóa 2019 như sau:

          Những sinh viên trúng tuyển vào nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (khóa 2019) theo phương thức 1, 2 và 4 sẽ được xét tuyển vào Chương trình Tài năng nhóm ngành Công nghệ Thông tin dựa trên tiêu chí sau đây:

Ghi chú:

          Lưu ý: Sinh viên đủ điều kiện nộp đơn đăng ký xét tuyển Chương trình Cử nhân Tài năng không đồng nghĩa với việc sinh viên sẽ được xét duyệt chấp thuận tuyển vào lớp Cử nhân Tài năng.

Kết quả xét tuyển Chương trình Cử nhân Tài năng sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể dựa trên thành tích của sinh viên cũng như quy mô và số lượng sinh viên thuộc chương trình.

 

Mọi thắc mắc về Chương trình Tài năng nhóm ngành Công nghệ Thông tin, vui lòng liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Attachments:
Download this file (2019-Mau-xet-tuyen-lop-CNTN.doc)Mẫu đăng ký [ ]374 kB
Print