Lịch trình tham quan Dinh Độc lập (Cập nhật nhóm cho bậc Cao đẳng)

DANH SÁCH CHIA NHÓM - XE:

LỊCH TRÌNH THAM QUAN:

 

LƯU Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHI THAM QUAN:

  1. Tập trung tại ĐH KHTN (cơ sở 1 hoặc cơ sở 2) đúng giờ theo lịch tham quan đã phân công, tất cả sinh viên phải di chuyển từ ĐH KHTN để nhận bài thu hoạch trên xe. Khi di chuyển về sinh viên có thể di chuyển xe của BTC hoặc di chuyển tự do theo nhu cầu.
  2. Mặc trang phục lịch sự, không đi dép lê. Mỗi sinh viên nên tự trang bị dù, nón đề phòng trời mưa.
  3. Trong suốt quá trình tham gia tuân thủ sự điều phối, nhắc nhở của Người phụ trách nhóm.
  4. Sinh viên nhận bài thu hoạch trên xe; làm bài thu hoạch trong quá trình tham quan và nộp lại bài thu hoạch cho anh/chị phụ trách nhóm khi kết thúc tham quan.
  5. Bảo quản cận thận tài sản được giao trong quá trình tham quan (sinh viên nào làm hư hỏng tài sản được giao – thiết bị nghe hướng dẫn viên thuyết minh - phải chịu trách nhiệm bồi thường)
  6. Sinh viên nào không có trong danh sách chia nhóm tham quan, vui lòng liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(01654 10 55 33)

DANH SÁCH TÌNH NGUYỆN VIÊN PHỤ TRÁCH:

XE SỐ

NHÓM

TÌNH NGUYỆN VIÊN

SĐT

GHI CHÚ

Xe 01

01

Phạm Thị Ngọc Mai

0964460694

50 sinh viên

Trịnh Hoàng Việt

0981877930

Xe 02

02

Lương Nguyễn Thanh Trí

01203205478

50 sinh viên

Nguyễn Văn Chương

01669216722

Xe 03

03

Trần Thị Thu An

0944402781

50 sinh viên

Trần Minh Quân

01629450119

Xe 04

04

Đặng Thành Nguyên

01233270198

50 sinh viên

Võ Minh Trí

01639908619

Xe 05

05

Nguyễn Quốc Thịnh

01633976306

50 sinh viên

Nguyễn Trần Minh Sang

01264397879

Xe 06

06

Hứa Huỳnh Minh

01247242337

50 sinh viên

Nguyễn Lữ Minh Thy

01208734261

Xe 07

07

Trần Hữu Khoa

01239682324

50 sinh viên

Quách Trần Minh Ngọc

0908070327

Xe 08

08

Trần Khải An

01648835806

50 sinh viên

Phan Trí Dũng

01265384076

Xe 09

09

Nguyễn Thị Huyền Trang

01642186536

50 sinh viên

Trịnh Mỹ Nhân

09868834769


 

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search