Thông báo kiểm tra Anh văn đầu khóa sinh viên bậc Cao đẳng khóa 2017

Trường thông báo đến tất cả sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa 2017 về việc dự kiểm tra Anh văn đầu khóa như sau:

  1. Nội dung thi

- Để chuẩn bị cho bài kiểm tra (có trình độ tương đương cuối trình độ Sơ cấp – Elementary – và bắt đầu trình độ Sơ trung cấp – Pre-Intermediate), sinh viên có thể tham khảo các giáo trình tiếng Anh như Lifelines Elementary, Headway Elementary, New Headway Elementary, International Express Elementary, New English File Elementary, New Cutting Edge Elementary, face2face Elementary, Outcomes Elementary, Solutions Elementary, v.v.

- Sinh viên tham khảo Đề cương kiểm tra Anh văn đính kèm.

  1. Hình thức thi

- Sinh viên làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

- Sinh viên dùng bút mực để ghi và bút chì đen để tô các ô tròn trên phiếu trả lời.

  1. Điều kiện học Anh văn 1 - chương trình anh văn chính khóa

- Sinh viên có kết quả kiểm tra Anh văn đầu khóa từ 5.0 điểm trở lên mới được đăng ký học Anh văn 1.

- Những sinh viên không dự kiểm tra anh văn đầu khóa hoặc có điểm kiểm tra anh văn đầu khóa nhỏ hơn 5.0 điểm phải học bổ túc Anh văn. Những sinh viên này sẽ dự kiểm tra trình độ Anh văn vào học kỳ kế tiếp.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, nhà trường sẽ lập danh sách sinh viên đủ trình độ Anh văn để được học Anh văn 1 hoặc phải học bổ túc Anh văn.

  1. Điều kiện miễn học Anh văn 1, Anh văn 2 - chương trình anh văn chính khóa

- Miễn học Anh văn 1:  nếu sinh viên có kết quả thi Anh văn đầu khóa đạt từ 8.0 điểm trở lên.

- Miễn học Anh văn 1 và Anh văn 2: nếu sinh viên có chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG-HCM đạt từ 151 đến 175 điểm hoặc có các chứng chỉ quốc tế tương đương trình độ B1.1 (xem mục số 6).

- Sinh viên nộp bản sao chứng chỉ và kèm theo bản chính để đối chiếu tại Phòng Đào Tạo từ ngày 14/8/2017 đến 18/8/2017 (Trường không nhận các chứng chỉ xét miễn sau thời gian qui định trên). Kết quả xét miễn Anh văn 1 hoặc Anh văn 2 sẽ được thông báo vào ngày 28/08/2016 trên trang web của Trường.

  1. Thời gian và địa điểm thi

- Thời gian thi: chiều thứ 7, ngày 19/08/2017 tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5.

- Sinh viên xem danh sách thi, giờ thi, phòng thi vào ngày 16/8/2017 trên trang web Trường theo địa chỉ:

  • hcmus.edu.vn à Đào tạo à Đào tạo Đại học-Cao đẳng à Thông báo-Hệ Cao đẳng
  • Chọn : “Danh sách thi anh văn đầu khóa bậc Cao đẳng Khóa 2017”

 

  1. Chứng chỉ VNU-EPT và quy đổi tương đương với các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

 

Chứng chỉ VNU-EPT 

Tương đương chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

điểm từ 151 đến 175 điểm

(tương đương trình độ B1.1)  

IELTS: đạt từ 3.5 đến 4.0 điểm

PET: đạt từ 60 đến 79 điểm

TOEFL iBT: đạt từ 31 điểm trở lên

TOEIC (nghe, đọc): đạt từ 226 đến 315 điểm và TOEIC (nói, viết): đạt từ 161 đến 180 điểm

 

                                                                                    

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (DC-KTAV DAU KHOA CAO DANG.2017.pdf)De cuong KTAV-CD 446 kB2017-08-02 22:33
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search