Thông báo Về việc kiểm tra và học Anh văn đối với sinh viên bậc Đại học hệ chính quy Khóa 2017

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến tất cả sinh viên bậc Đại học hệ chính quy khóa 2017 về việc dự kiểm tra Anh văn đầu khóa và các vấn đề liên quan như sau:

 1. Nội dung thi

- Để chuẩn bị cho bài kiểm tra (có trình độ tương đương cuối trình độ Sơ cấp – Elementary – và bắt đầu trình độ Sơ trung cấp – Pre-Intermediate), sinh viên có thể tham khảo các giáo trình tiếng Anh như Lifelines Elementary, Headway Elementary, New Headway Elementary, International Express Elementary, New English File Elementary, New Cutting Edge Elementary, face2face Elementary, Outcomes Elementary, Solutions Elementary, v.v.

- Sinh viên tham khảo Đề cương kiểm tra Anh văn đầu khóa tại đây

 1. Hình thức thi

- Sinh viên làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

- Sinh viên dùng bút mực để ghi và bút chì đen để tô các ô tròn trên phiếu trả lời.

 1. Thời gian và địa điểm thi

- Thời gian thi: sáng thứ 7, ngày 19/08/2017 tại cơ sở Linh Trung.

- Sinh viên xem danh sách thi, giờ thi, phòng thi vào ngày 16/08/2017 trên website Trường theo địa chỉ:

 • hcmus.edu.vn → Đào tạo → Đào tạo Đại học-Cao đẳng → Thông báo -Hệ Chính Quy.
 • Chọn : “Xem danh sách thi anh văn đầu khóa Khóa 2017”.
 1. Các điều kiện học và miễn học các học phần Anh văn chính khóa

Trong chương trình đào tạo, sinh viên cần hoàn thành 4 học phần Anh văn theo từng cấp độ từ 1 đến 4. Dưới đây là các quy định có liên quan đến điều kiện học và miễn học các học phần Anh văn:

- Điều kiện học Anh văn 1

 • Sinh viên có kết quả kiểm tra Anh văn đầu khóa từ 5.0 điểm trở lên mới được đăng ký học Anh văn 1.
 • Những sinh viên không dự kiểm tra Anh văn đầu khóa hoặc có điểm kiểm tra Anh văn đầu khóa nhỏ hơn 5.0 điểm phải học bổ túc Anh văn. Những sinh viên này sẽ dự kiểm tra trình độ Anh văn đầu vào ở học kỳ kế tiếp.
 • Trên cơ sở kết quả kiểm tra, nhà trường sẽ lập danh sách sinh viên đủ trình độ Anh văn để được học Anh văn 1 hoặc phải học bổ túc Anh văn.

- Điều kiện miễn học:

 • Miễn học Anh văn 1 nếu sinh viên có kết quả thi Anh văn đầu khóa đạt từ 8.0 điểm trở lên.
 • Miễn học Anh văn 1 và Anh văn 2 nếu sinh viên có kết quả thi Anh văn đầu khóa đạt từ 5.0 điểm trở lên và có chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG-HCM đạt từ 151 đến 175 điểm hoặc có các chứng chỉ quốc tế tương đương (mục số 6).
 • Miễn học chương trình Anh văn chính khóa nếu sinh viên có kết quả thi Anh văn đầu khóa đạt từ 5.0 điểm trở lên và có chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG-HCM đạt từ 176 đến 200 điểm hoặc có các chứng chỉ quốc tế tương đương (mục số 6).
 1. Thời gian nộp chứng chỉ: sinh viên nộp bản sao chứng chỉ và kèm theo bản chính để đối chiếu tại Phòng Đào tạo từ ngày 14/8/2017 đến 18/8/2017 (Trường không nhận các chứng chỉ xét miễn sau thời gian qui định trên).
 2. Chứng chỉ VNU-EPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương

 

STT

Chứng chỉ VNU-EPT 

Tương đương chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

1

điểm từ 151 đến 175 điểm

(tương đương trình độ B1.1)  

IELTS: đạt từ 3.5 đến 4.0 điểm

PET: đạt từ 60 đến 79 điểm

TOEFL iBT: đạt từ 31 điểm trở lên

TOEIC (nghe, đọc): đạt từ 226 đến 315 điểm và TOEIC (nói, viết): đạt từ 161 đến 180 điểm

2

điểm từ 176 đến 200 điểm

(tương đương trình độ B1.2)

IELTS: đạt trên 4.0 đến 4.5 điểm

PET: đạt từ 80 đến 100 điểm

TOEFL iBT: đạt từ 32 đến 34 điểm

TOEIC (nghe, đọc): đạt từ 316 đến 400 điểm và TOEIC (nói, viết): đạt từ 181 đến 200 điểm

 

Kết quả xét miễn Anh văn sẽ được thông báo trước ngày 28/08/2017 trên trang web của Trường theo địa chỉ www.hcmus.edu.vn

                                                                                

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (DC-KTAV DAU KHOA DHCQ.2017.pdf)Đề cương kiểm tra AV 375 kB2017-07-28 10:39
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search