Hotline hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ nhập học đối với sinh viên trúng tuyển năm 2017

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: từ ngày 24/7/2017 – 08/8/2017 (08g00 – 19g30)

Hotline 1: 0962 853 270

Hotline 2: 0931 325 497

Hotline 3: 0888 735 674

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search