Danh sách trúng tuyển cao đẳng năm 2017 đợt bổ sung

Căn cứ Biên bản họp ngày 10 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2017 Trường ĐH KHTN về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2017 – Xét tuyển đợt bổ sung;

1. Điểm chuẩn trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2017 – Xét tuyển đợt bổ sung là: 19.5 điểm (Mười chín điểm rưỡi).

2. Hướng dẫn hồ sơ nhập học cho sinh viên trúng tuyển cao đẳng năm 2017 (đợt bổ sung): https://goo.gl/Nt9dYa

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT XÉT TUYỂN BỔ SUNG NGÀNH: CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 51480202

STT Họ Tên SBD MaTH DM1 DM2 DM3 Điểm tổng
(đã cộng UT)
MaSV Thời gian nhập học
1 VŨ VĂN LƯƠNG 26016011 A00 8.8 8.75 7.25 25.75 1760361 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
2 HỒNG QUỐC LÂM 02023083 A01 8.6 7.25 9 25.75 1760346 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
3 ĐINH HIỀN TUẤN 02024508 A01 9 7 8.4 25.5 1760455 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
4 TRẦN TUẤN HUY 41005204 A01 8.4 8 8.6 25.5 1760327 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
5 PHAN ĐỨC HẬU 37013623 A00 8.2 8.5 7.75 25.5 1760305 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
6 ĐẶNG HOÀNG THÔNG 53012948 A01 8.2 8 8.2 25.5 1760434 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
7 VŨ VĂN HUY 43006907 A00 8.2 7.25 8.5 25.5 1760329 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
8 NGUYỄN MINH SANG 49007535 A00 7.8 8.25 8.5 25.5 1760404 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
9 TRẦN VĂN HƯNG 40010786 A00 7.6 8.5 8 25.5 1760323 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
10 TRƯƠNG QUỐC TRỌNG 37014775 A00 9.4 7.5 6.75 25.25 1760450 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
11 NGUYỄN BÁ ĐỨC 02048021 A01 9 7.25 8.4 25.25 1760286 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
12 NGUYỄN DƯƠNG THANH 47007486 A00 8.6 7.75 8 24.75 1760419 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
13 NGUYỄN THANH GIA 33000837 A00 8.4 6.75 8 24.75 1760298 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
14 HUỲNH THANH HẢI 49010677 A00 8.2 7.25 8.25 24.75 1760300 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
15 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG SƠN 02036952 A01 8 7 9.8 24.75 1760406 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
16 TRẦN HOÀNG ĐĂNG QUÂN 02026422 A00 7.8 8.5 8.5 24.75 1760395 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
17 NGUYỄN HOÀNG THỨC 53007496 A00 7.6 8.25 8.5 24.75 1760438 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
18 TRẦN ANH KHOA 51008256 A00 8.8 6.75 8 24.5 1760337 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
19 NGUYỄN HỒNG NHÂN 52010448 A00 8.6 7.75 6.75 24.5 1760374 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
20 HOÀNG ANH TUẤN 02054582 A01 8.2 7.5 8.8 24.5 1760457 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
21 TRỊNH NGỌC NHƯ HẢO 46005166 A01 8.2 7.25 7.6 24.5 1760303 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
22 TRẦN MINH TUẤN 02025787 A00 8 8 8.5 24.5 1760459 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
23 NGUYỄN VIỆT ANH 02068722 A01 8 8 7.6 24.5 1760261 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
24 NGUYỄN VŨ HOÀI LINH 02052122 A00 7.8 7.75 8.5 24.5 1760351 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
25 HOÀNG MINH HIẾU 31001127 A01 7.8 7 8.2 24.5 1760311 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
26 VŨ ĐỨC THIỆN 48019252 A01 7.6 8 7.4 24.5 1760430 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
27 THẠCH THÊM 58004938 A00 7.4 6.75 6.75 24.5 1760426 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
28 TRẦN NGUYỄN ANH KHOA 49007988 A01 9 6.75 7.4 24.25 1760338 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
29 PHẠM HỮU TÀI 56004914 A01 8.6 7 7.6 24.25 1760409 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
30 BÙI THANH DUY 02012742 A01 8.4 7.75 8.2 24.25 1760291 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
31 TRẦN QUỐC KHÁNH 02050655 A01 8.2 7.25 8.2 24.25 1760334 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
32 NGUYỄN HUỲNH THIÊN ÂN 02050359 A01 8.2 7 8.6 24.25 1760255 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
33 NGUYỄN VĂN NHẬT 29016847 A00 7.8 8.5 7.5 24.25 1760375 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
34 KHỔNG HỮU TOÀN 48004239 A01 7.8 8 7 24.25 1760444 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
35 NGÔ HỮU ANH KHOA 48000285 A01 7.8 6.75 9.2 24.25 1760336 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
36 LÊ VĂN NHẬT TÂN 42009808 A00 8.4 7.25 6.75 24 1760413 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
37 THÍN HUY TƯỜNG 02025809 A00 8.4 7 7.5 24 1760460 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
38 NGUYỄN ĐỨC TÍN 37013992 A00 8.4 6.75 7.25 24 1760442 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
39 NGUYỄN HỮU PHI 40007798 A00 8 7.75 6.75 24 1760385 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
40 TRƯƠNG KIM TẤN LỘC 02025044 A00 8 7.5 8.5 24 1760356 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
41 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 54004013 A00 7.8 8 7.25 24 1760332 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
42 NGUYỄN KHƯƠNG 35012532 A00 7.8 7.25 8 24 1760342 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
43 BÙI HỒNG ÂN 42000769 A00 7.6 7.25 7.75 24 1760253 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
44 LA ANH VŨ 42002342 A01 7.6 7 8 24 1760467 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
45 DƯƠNG THỊ AN 42012222 A00 7.2 8 7.25 24 1760252 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
46 TRẦN PHƯƠNG NAM 02034309 A01 8.4 6.25 9 23.75 1760367 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
47 VŨ TRẦN QUỐC HUY 48020762 A00 8 7.5 6.75 23.75 1760328 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
48 NGUYỄN ĐỨC TÀI 43007878 A01 7.4 6.75 8.2 23.75 1760408 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
49 LÊ MINH TRƯỜNG 50002310 A00 9 6.75 6.75 23.5 1760452 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
50 PHẠM GIA LONG 40016042 A00 8.6 7.25 6.25 23.5 1760358 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
51 ĐÀO ÁNH PHƯỢNG 44001070 A00 8.4 8.25 6.25 23.5 1760393 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
52 PHẠM THIÊN BẢO 48021113 A00 8 7.75 7.25 23.5 1760263 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
53 ĐỖ CÔNG KHẢI 25005796 A00 7.8 7.5 7.25 23.5 1760330 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
54 HOÀNG ĐẠI HIỆP 42003722 A00 7.6 7.25 7.25 23.5 1760309 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
55 LÊ NGỌC HIỆP 36000475 A00 6.8 8.5 6.75 23.5 1760310 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
56 HỒ THẢO DIỆU 47000907 A00 6.6 8 7 23.5 1760281 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
57 HỒ VĂN SƠN 48019171 A00 7.8 7 7 23.25 1760407 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
58 MAI XUÂN HIẾU 48003877 A00 7.6 7.5 7.75 23.25 1760312 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
59 NGUYỄN HỒNG QUÂN 37001368 A01 7.6 7.25 7.8 23.25 1760394 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
60 PHAN ĐÌNH CHIẾN 42010221 A00 7.4 7 7.25 23.25 1760269 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
61 VŨ MINH CHIẾN 02065564 A00 7.4 6.5 6.25 23.25 1760270 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
62 NGUYỄN NGỌC LINH 48010056 A00 7.2 7 7.5 23.25 1760350 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
63 LÊ NGỌC THUẬN 52009933 A01 7 7 7.8 23.25 1760437 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
64 ĐẶNG BÙI ANH NHÂN 57007929 A00 8.4 6 7.5 23 1760372 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
65 ĐINH CÔNG THÀNH 02017425 A00 7.8 7.5 7.75 23 1760421 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
66 NGUYỄN THÀNH LONG 42010437 A00 7.8 6.5 7.25 23 1760357 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
67 NGUYỄN QUANG THOẠI 02070212 A00 7.6 8 7 23 1760433 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
68 ĐÀO ĐÌNH DŨNG 30001927 A00 7.4 7.25 6.75 23 1760288 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
69 ĐẶNG HỒ HOÀNG DUY 44007620 A00 8.4 6.5 6.75 22.75 1760292 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
70 NGUYỄN HỮU ĐỨC 36002347 A00 8.2 6.75 6.25 22.75 1760287 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
71 TRƯƠNG THÁI MINH HIẾU 42006084 A01 8 7 6.2 22.75 1760315 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
72 NGUYỄN THANH DƯƠNG 48021206 A01 7.8 7.75 6.8 22.75 1760290 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
73 PHẠM ĐÌNH KHÔI 48016768 A01 7.8 7.25 6.6 22.75 1760340 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
74 TRẦN KIM CÚC 53006181 A00 7.6 7.25 7.5 22.75 1760272 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
75 NGUYỄN THANH BÌNH 56008029 A00 7.6 7.25 7 22.75 1760265 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
76 NGUYỄN THẾ ĐẠO 02050462 A01 7.6 6.75 8 22.75 1760277 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
77 NGÔ TIẾN THIỆN 47008016 A01 7.6 6.75 7 22.75 1760428 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
78 NGUYỄN MINH VĂN 02068080 A01 7.4 7.75 6.2 22.75 1760463 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
79 TRẦN MINH TUẤN 37005827 A00 8.6 6.25 7.25 22.5 1760458 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
80 NGUYỄN THANH LỘC 02030931 A00 8.2 7.25 7 22.5 1760355 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
81 HUỲNH NGỌC ANH 02008541 A01 8.2 7 7.4 22.5 1760260 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
82 CAO NHỰT TRƯỜNG 53010137 A00 7.2 6.25 8 22.5 1760451 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
83 PHẠM THỊ NGỌC HẠNH 48003843 A01 6.6 7.75 7.2 22.5 1760302 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
84 NGUYỄN NGỌC ĐỨC HẢI 54008913 A01 6.4 6.75 8.4 22.5 1760299 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
85 NGUYỄN QUỐC VINH 53005386 A00 6.2 7.5 7.75 22.5 1760465 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
86 LƯƠNG TẤN THẮNG 37014711 A00 8.2 6.75 5.75 22.25 1760417 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
87 TRẦN VĂN THƯƠNG 53001689 A01 8 7.25 6 22.25 1760439 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
88 PHAN CÔNG TẤN 39007770 A00 7.6 6.25 8 22.25 1760414 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
89 PHẠM MINH TÂM 51007785 A01 6.8 5.75 8.2 22.25 1760411 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
90 NGUYỄN TRỌNG HÙNG 40020865 A00 6.4 6.25 8 22.25 1760321 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
91 TRẦN NHẬT LÂM 59001227 A01 6.4 4.75 7.6 22.25 1760348 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
92 LÂM NGỌC KHÔI 02011857 A01 8.4 6.25 7.4 22 1760339 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
93 NGUYỄN PHẠM ĐĂNG VŨ 02028200 A00 8.2 6.75 6.5 22 1760469 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
94 LÊ NGUYỄN HẢI TRIỀU 47009570 A01 8.2 6.5 6.2 22 1760449 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
95 HỒ GIA NGUYÊN 52010436 A00 7.4 6.75 6.75 22 1760370 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
96 LÊ DUY TÂN 47007357 A00 7 6.25 7.25 22 1760412 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
97 ĐỖ BÁ NỘI 48019089 A00 6.2 6 6.25 22 1760380 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
98 NGUYỄN BÉ LÂM 59006052 A01 5.8 6.25 8.4 22 1760347 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
99 ĐỖ QUỐC TUẤN 37005824 A01 8 6.5 6.8 21.75 1760456 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
100 TRẨN THỊ ÂU MUỔI 50011717 A00 8 5.5 6.75 21.75 1760364 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
101 HUỲNH DUY THÔNG 02015311 A01 7.6 7.25 6.8 21.75 1760435 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
102 LÊ KẾ HIỀN 34001852 A00 7.4 6.5 7.25 21.75 1760306 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
103 TRẦN HOÀNG DUY 54008291 A00 6.8 7 7 21.75 1760295 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
104 NGUYỄN THANH PHONG 47006202 A00 6.8 6.5 7 21.75 1760388 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
105 ĐẶNG MINH NHỰT 53003645 A00 6.6 6.25 8 21.75 1760379 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
106 VÕ VĂN NGHĨA 31005842 A00 8.2 5.75 6.5 21.5 1760369 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
107 VĂN NGỌC GIA BẢO 47000388 A01 8 4.75 7.2 21.5 1760264 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
108 NGUYỄN HOÀNG THÚY MAI 02043241 A01 7.6 6.25 7.6 21.5 1760363 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
109 NGUYỄN HOÀNG THIỆN NHÂN 49005547 A01 7.4 6 7 21.5 1760373 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
110 NGUYỄN QUANG SÁNG 42010056 A00 7.2 6.75 6 21.5 1760405 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
111 NGUYỄN THÁI HỌC 53008417 A00 7.2 6.25 7 21.5 1760319 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
112 NGUYỄN THANH TÚ 49002248 A01 6.8 6 7.6 21.5 1760454 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
113 NGUYỄN HOÀNG TÂM 56001329 A00 6.6 5.75 8.25 21.5 1760410 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
114 LÊ BÁ HUỲNH ĐỨC 52004070 A00 6.4 7.25 7.25 21.5 1760285 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
115 NGÔ THỊ MĨ LOAN 40008176 A01 6.4 6.5 7.2 21.5 1760354 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
116 TRƯƠNG VĂN ĐẮC 37003834 A00 7.2 6.25 6.75 21.25 1760274 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
117 ĐOÀN VĂN CHÂU 56004644 A01 7 6.75 6.6 21.25 1760268 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
118 ĐỔ NGỌC KIM XUYẾN 56005270 A00 6.6 7.5 6.25 21.25 1760471 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
119 NGUYỄN THÀNH TRÍ 46002499 A00 6.6 6.25 7.5 21.25 1760447 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
120 TRẦN MINH KHÔI 02000323 A01 8 7 6 21 1760341 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
121 NGUYỄN ANH HUY 52000737 A01 7.4 6.5 6.6 21 1760325 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
122 VÕ TRẦN THÚY VY 53004393 A00 7.4 6.5 6 21 1760470 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
123 TRẦN TRUNG THIỆN 51009403 A00 6.8 6.5 7.25 21 1760429 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
124 NGUYỄN THỊ KIỀU THANH 02061677 A01 6.8 6 6.6 21 1760420 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
125 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 36000741 A00 6.4 7.5 5.5 21 1760431 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
126 TRẦN LÊ NGỌC THẮNG 02021926 A01 6.4 7.25 7.4 21 1760418 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
127 NGUYỄN QUỐC CẢNH 42014110 A00 6.4 7.25 5.75 21 1760267 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
128 TRẦN TRUNG TÍN 58002482 A00 8 6.75 5.5 20.75 1760443 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
129 THÁI TRIỀU ĐÔNG 02030692 A00 7.8 6.25 6.75 20.75 1760284 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
130 LÊ NGỌC ÂN 56009231 A00 7 7.5 5.75 20.75 1760254 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
131 NGÔ TẤN SANG 02067197 A01 7 6.75 7 20.75 1760403 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
132 ĐÀO XUÂN HOÀNG 42007976 A00 7 6.5 5.75 20.75 1760316 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
133 LÊ PHƯỚC HƯNG 52004129 A00 6.8 7 6.5 20.75 1760322 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
134 TRẦN QUANG BÁ LINH 02021451 A01 6.4 6.25 8.2 20.75 1760353 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
135 NGUYỄN HUY THÀNH 40016685 A01 6.2 7.5 5.6 20.75 1760423 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
136 TRẦN DƯƠNG HẢI 49008814 A00 5.8 6.25 7.75 20.75 1760301 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
137 TRẦN THỊ CẨM LY 30011460 A00 5.6 6.75 7.5 20.75 1760362 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
138 VÕ MINH LUÂN 49002455 A01 8.2 6.5 5.4 20.5 1760360 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
139 HUỲNH GIA BÔI 39002274 A00 7.8 7 4.75 20.5 1760266 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
140 BÙI ĐĂNG KHOA 48011471 A00 7.8 5 6.25 20.5 1760335 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
141 DƯƠNG MẠNH CƯỜNG 02048848 A00 7.4 6 6.5 20.5 1760273 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
142 PHẠM NGUYỄN MỸ DIỄM 02068772 A00 7.4 5.25 6.25 20.5 1760280 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
143 PHẠM THỊ NGỌC QUỲNH 44005077 A01 7 7 5.4 20.5 1760401 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
144 PHẠM TUẤN ÂN 50006305 A00 7 5.5 7 20.5 1760256 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
145 NGUYỄN VÕ QUANG VINH 56006496 A01 6.8 7.25 5.4 20.5 1760466 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
146 PHAN VŨ THANH ĐẠO 02006147 A01 6.8 6.75 7 20.5 1760278 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
147 NGUYỄN THỊ HIỀN DIỆU 52010178 A01 6.8 6.75 5.4 20.5 1760282 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
148 TRƯƠNG THỊ NGỌC MỴ 53004065 A00 6.8 6.25 6.5 20.5 1760366 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
149 ĐẶNG NGỌC DUYÊN ANH 02018906 A01 6.4 6 8 20.5 1760258 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
150 NGUYỄN PHI HÙNG 35009431 A00 6.4 6 6.5 20.5 1760320 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
151 HUỲNH LY PHA 61007601 A01 6.2 6.75 6 20.5 1760382 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
152 NGUYỄN THANH ĐẠM 40008016 A00 8 7.5 3.25 20.25 1760275 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
153 LƯƠNG THẾ VINH 48007950 A01 8 6.75 5 20.25 1760464 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
154 VÕ THỊ KIM QUY 02068486 A00 7.8 3.5 8 20.25 1760397 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
155 ĐẶNG THÁI DƯƠNG 37012011 A00 7.6 5.5 5.75 20.25 1760289 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
156 NGUYỄN THANH PHONG 02041178 A01 7.4 7.75 5 20.25 1760387 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
157 NGUYỄN TRUNG HIẾU 31004145 A00 7.2 7 5.5 20.25 1760313 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
158 NGUYỄN TẤN PHÁT 02071143 A00 6.8 6.5 7 20.25 1760384 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
159 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 40011088 A01 6.2 6.75 5.8 20.25 1760462 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
160 LÊ HÙNG QUÝ 46001367 A01 6 7.25 6.4 20.25 1760398 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
161 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 02011468 A01 5.8 5.75 8.8 20.25 1760445 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
162 LÊ ĐÔNG QUỐC 50005310 A01 5.8 5.25 8.8 20.25 1760396 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
163 PHƯƠNG LẬP THÀNH 02025561 A01 5.6 6.75 7 20.25 1760424 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
164 NGUYỄN KHÁNH DUY 51012388 A00 7.8 5.75 5.5 20 1760293 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
165 NGUYỄN THÀNH ĐÔ 37005933 A00 7.4 6 6 20 1760283 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
166 TRƯƠNG THẾ LUÂN 02071006 A00 7.4 5.5 7 20 1760359 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
167 NGUYỄN HOÀNG TIẾN PHÚC 53005177 A01 7.2 6.25 5.6 20 1760389 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
168 HỒ THỊ ANH THƯ 02020835 A00 7.2 6 6.75 20 1760436 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
169 TRẦN THỊ CẨM NHUNG 49004741 A00 7 6.25 5.75 20 1760378 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
170 PHẠM CÔNG DANH 40007568 A00 7 6.25 5.25 20 1760276 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
171 HỒ BẢO ANH 02016407 A01 7 6 7 20 1760259 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
172 LA CHÍ THÀNH 37014704 A00 7 6 5.5 20 1760422 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
173 NGUYỄN HOÀNG HUY 50010442 A00 7 5.75 6.75 20 1760326 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
174 BÙI NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 37002515 A00 7 5.75 6.75 20 1760425 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
175 VÕ PHÚC DUY 49006205 A00 6.8 6.25 6 20 1760297 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
176 NHỮ KHÁNH DUY 44007622 A00 6.6 7 5.5 20 1760294 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
177 BÙI VĂN HUY 52009523 A00 6.6 5.75 6.75 20 1760324 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
178 ĐỖ TUẤN KIỆT 48013311 A01 6.6 4.75 7.6 20 1760345 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
179 LÊ THỊ QUỲNH 02052352 A01 6.2 6.75 6.6 20 1760400 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
180 HOÀNG TRUNG TÍN 56010569 A00 6.2 6.25 7 20 1760441 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
181 ĐẶNG TRỌNG TRÍ 49001637 A00 6.2 6.25 6.5 20 1760446 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
182 TRẦN TRỌNG TRÍ 38010922 A00 6.2 6.25 6 20 1760448 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
183 PHAN THẾ CÔNG 40012825 A00 6 5.75 6.75 20 1760271 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
184 NGUYỄN ANH KHƯƠNG 02038703 A01 5.8 7 7.2 20 1760343 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
185 TRẦN ANH TỶ 02061859 A00 7.4 6.5 5.75 19.75 1760461 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
186 LÊ QUÁCH MINH HOÀNG 02068873 A01 7.2 5.75 5.4 19.75 1760317 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
187 NGUYỄN HUY VŨ 42006815 A01 7 5.25 6 19.75 1760468 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
188 TÔN THỌ ĐĂNG KHÁNH 02020287 A00 6.8 6.5 6.5 19.75 1760333 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
189 TRƯƠNG TIẾN NHẬT 04010997 A01 6.8 6 7 19.75 1760376 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
190 PHẠM BÁ THA 02051305 A00 6.8 6 6.5 19.75 1760415 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
191 PHAN THỊ LỆ QUYÊN 38004180 A01 6.6 6.5 5.2 19.75 1760399 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
192 LÊ THANH PHONG 49006919 A01 6.4 7.25 5.2 19.75 1760386 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
193 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 42012754 A00 6.4 6.75 5 19.75 1760453 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
194 PHẠM LÊ VĨNH PHÚC 51003710 A00 6.4 5.25 7 19.75 1760391 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
195 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 48019952 A00 6.2 5.5 6.5 19.75 1760308 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
196 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC BẢO 48015363 A00 6 6.25 6 19.75 1760262 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
197 TRẦN THỊ XUÂN MỸ 02064488 A01 6 5.25 8.4 19.75 1760365 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
198 ĐẶNG KHẮC KHANH 52000187 A00 5.6 6.75 6.5 19.75 1760331 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
199 NGUYỄN ĐÔNG HẬU 02028429 A01 5.2 6.25 8.4 19.75 1760304 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
200 TÔ VĂN NGUYÊN 02020400 A01 7.8 6 5.6 19.5 1760371 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
201 NGUYỄN NGỌC PHÁP 38005120 A00 7.6 5.25 5.25 19.5 1760383 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
202 HUỲNH HOÀNG SANG 02051246 A00 7.6 5 6.5 19.5 1760402 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
203 ĐOÀN QUỐC THẮNG 02017463 A01 7.2 7 5.4 19.5 1760416 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
204 TRẦN HOÀNG DUY 02034010 A00 7.2 5.5 6.75 19.5 1760296 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
205 CAO BẢO LINH 44006766 A00 7 6.25 5.75 19.5 1760349 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
206 TRẦN THỊ KIM NGÂN 49010331 A00 7 6 5.5 19.5 1760368 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
207 PHAN VĂN LINH 39007299 A00 7 5 7 19.5 1760352 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
208 TRẦN BẢO ÂN 44003618 A00 6.8 7 5.25 19.5 1760257 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
209 QUÁCH TRUNG HOÀNG 02014981 A00 6.8 6.75 6 19.5 1760318 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
210 PHẠM VŨ PHƯỚC 40014698 A00 6.6 7 4.5 19.5 1760392 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
211 VÕ THỊ NHƯ THÚY 47008524 A01 6.4 5.75 6.4 19.5 1760440 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
212 VÕ ĐIỀN AN KHƯƠNG 37008755 A00 6 7.5 5 19.5 1760344 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
213 NGUYỄN DUY ĐẠT 02042955 A00 6 7 6.5 19.5 1760279 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
214 NGUYỄN THẾ THỊNH 02052431 A01 6 6.5 6.6 19.5 1760432 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
215 NGUYỄN DUY THIÊN 54009130 A00 6 6 6.5 19.5 1760427 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
216 VÕ NGỌC HUYỀN NHƯ 49006906 A00 6 5.75 6.75 19.5 1760377 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
217 LÊ THANH HIỀN 37005965 A00 5.8 6.75 6.5 19.5 1760307 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
218 TRẦN TRUNG HIẾU 48021356 A01 5.6 6.5 6.8 19.5 1760314 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
219 NGUYỄN THỊ THIÊN PHÚC 36001001 A01 5.6 6.25 6.2 19.5 1760390 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
220 DAICHI OGOE 02023245 A01 4.6 7 7.8 19.5 1760381 Từ 8g00 đến 11g00,ngày 12/08/2017
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search