Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017

 

 Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ công văn số 386/ĐHQG- ĐH ngày 13/03/2017 của Đại học Quốc Gia về việc ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG Năm 2017;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc xét tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường như sau:

Các hồ sơ xét tuyển thẳng hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống theo các giải đạt được (diện đạt giải học sinh giỏi quốc gia, giải khoa học kỹ thuật quốc gia).

Hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển căn cứ theo các tiêu chí và theo chỉ tiêu được quy định. Trường hợp số lượng hồ sơ nhiều hơn chỉ tiêu thì sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống.

 

I. Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Đối tượng được xét tuyển thẳng vào đại học (tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ GDĐT):

a. Thí sinh thuộc các đối tượng là: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT); người đã trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã trúng tuyển. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

b. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT.

c. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT.

d. Thí sinh thuộc các đối tượng có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam và đồng thời phải thỏa các điều kiện sau:

 • Có điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý, Hóa cuối năm học các lớp 10, 11, 12 từ 8.0 trở lên.
 • Phải học bổ túc kiến thức một năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

2. Ngành xét tuyển thẳng vào đại học:

a. Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm a và điểm d khoản 1 Mục I: Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định ngành được xét tuyển thẳng cho thí sinh căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh và điều kiện chỉ tiêu xét tuyển từng ngành.

b. Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm b và c khoản 1 Mục I được xét tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp với kết quả dự án, đề tài được Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét; hoặc phù hợp với từng môn thi mà thí sinh đã đoạt giải như sau:

 

 

Số TT

Tên môn thi học sinh giỏi

Tên ngành được tuyển thẳng

1

Toán

Tất cả các ngành

2

Vật lý

Vật lý học

Kỹ thuật hạt nhân

Khoa học vật liệu

Kỹ thuật điện tử truyền thông

Sinh học

Công nghệ sinh học

Hóa học

Hải dương học

3

Hóa học

Hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Khoa học môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Khoa học vật liệu

Sinh học

Công nghệ sinh học

Địa chất học

4

Sinh học

Sinh học

Công nghệ sinh học

Khoa học môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Khoa học vật liệu

Hóa học

5

Địa lý

Địa chất học

Hải dương học

6

Tin học

Công nghệ thông tin

Vật lý học

Hóa học

Khoa học môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật điện tử truyền thông

Khoa học vật liệu

Sinh học

Công nghệ sinh học

 3. Nộp hồ sơ:

Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng tại khoản 1 Mục I và ưu tiên xét tuyển tại điểm a khoản 1 Mục II nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường ĐH KHTN cho các sở GDĐT trước ngày 20/5/2017. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển thực hiện theo công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017.

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu)

- Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6

2.     Đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i  khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh:

Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng tại đối tượng tại điểm d khoản 1 Mục I nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào Trường ĐH KHTN Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét, quyết định cho nhập học đối với các trường hợp xét tuyển thẳng sau: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo theo điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh và có trung bình cộng các điểm trung bình môn Toán, Lý và Hoá lớp 10, 11, 12 từ 8,0 trở lên.

Hồ sơ đăng ký: xem chi tiết tại công văn 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/3/2016

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu)

- Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông

- Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6

 

 

 

II. Hướng dẫn về ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQG-HCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo về việc ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường chuyên, năng khiếu và các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia (THPTQG) cao nhất năm 2015, 2016 trên cả nước vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

 • Học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu các trường đại học, tỉnh thành trên toàn quốc.
 • Học sinh các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình kết quả thi THPTQG cao nhất năm 2015, 2016.

2. Điều kiện đăng ký

 • Chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp THPT đó là Tốt nghiệp THPT năm 2017.
 • Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.
  •  hạnh kiểm Tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12;
  • Học sinh được đăng ký ưu tiên xét tuyển tối đa không quá 03 ngành vào các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc của ĐHQG TP.HCM, thí sinh lưu ý:

- Nếu thí sinh đăng kí mỗi đơn vị 01 nguyện vọng: các nguyện vọng UTXT được xét bình đẳng
- Nếu thí sinh đăng kí 02 nguyện vọng trở lên vào 01 đơn vị: thí sinh phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên  chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng kí.

3. Quy trình, nguyên tắc thực hiện xét tuyển

1. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

 • 01 Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển 
 •  + Bước 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại website: http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn 
  + Bước 2: Thí sinh in phiếu đăng ký UTXT, ký tên và xác nhận thông tin với trường THPT 
  + Bước 3: Nộp hồ sơ UTXT  bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp -> Lưu ý: Số lượng bộ hồ sơ đăng kí UTXT tương ứng với số lượng đơn vị thí sinh đã đăng kí.
 • 01 Bài luận được viết trên giấy A4, trình bày lý do muốn học tại trường, mối quan tâm đến ngành học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp và đóng góp cho xã hội của bản thân;
 • 01 Thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12;
 • 01 Bản sao học bạ 03 năm THPT (có xác nhận của trường THPT);
 • 02 Phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;
 • 02 Ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, tên lớp vào mặt sau tấm ảnh).

2.Tiêu chí xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau

 • Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Sắp xếp và tuyển chọn thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu căn cứ theo tiêu chuẩn điểm trung bình 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) của tổ hợp (môn/bài thi) trong tổ hợp xét tuyển của ngành/nhóm ngành do Hội đồng tuyển sinh của Trường/Khoa quy định (phụ lục 3).
 • Các thí sinh có điểm bằng nhau sẽ được phân loại dựa trên tiêu chí phụ, chất lượng của bài luận và thư giới thiệu của giáo viên.

3.Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển

 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/5/2017 – 15/6/2017.
 • Phương thức nhận hồ sơ: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc theo phương thức khác do Trường/Khoa của ĐHQG-HCM quy định. Địa chỉ nộp hồ sơ của các Trường/Khoa như sau:
  • Phòng đào tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM.
 • Hội đồng tuyển sinh của Trường/Khoa thuộc ĐHQG-HCM thực hiện xét tuyển từ ngày 16/6/2017 – 23/6/2017.
 • Công bố kết quả ưu tiên xét tuyển: từ ngày 26/6/2017 – 30/6/2017.
 • Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính phiếu báo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trước ngày 20/7/2017.
 • Thí sinh làm thủ tục nhập học theo thời gian do các Trường/Khoa quy định.

TỔ HỢP (MÔN/BÀI THI) ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO CÁC NHÓM NGÀNH/NGÀNH 
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM NĂM 2017

 

 
Trường 

Mã Ngành/ Nhóm ngành

Tên ngành/ 
Nhóm ngành

Tổ hợp môn xét tuyển
(dùng ƯTXT thí sinh các trường chuyên, năng khiếu và các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT QG cao nhất năm 2015, 2016)

Tên môn xét tuyển

Môn chính

Tiêu chí phụ

QST

51480201

Công nghệ thông tin 
(Cao đẳng)

Toán, Vật lí, Hóa học

 

 

QST

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

 

QST

52420101

Sinh học

Sinh học, Hóa học, Toán

 

 

QST

KHTN, Toán, Tiếng Anh

 

 

QST

52420201

Công nghệ Sinh học

Hóa học, Toán, Vật lí

 

 

QST

Sinh học, Hóa học, Toán

 

 

QST

KHTN, Toán, Tiếng Anh

 

 

QST

52430122

Khoa học Vật liệu

Vật lí , Hóa học, Toán

 

 

QST

Hóa học, Sinh học, Toán

 

 

QST

Vật lí, Toán, Tiếng Anh

 

 

QST

KHTN, Toán, Tiếng Anh

 

 

QST

52440102

Vật lí học

Vật lí, Toán, Hóa học

 

 

QST

Vật lí, Toán, Tiếng Anh

 

 

QST

Toán, KHTN, Tiếng Anh

 

 

QST

52440112

Hoá học

Hóa học, Vật lí, Toán

 

 

QST

Hóa học, Sinh học, Toán

 

 

QST

Hóa học, Toán, Tiếng Anh

 

 

QST

KHTN, Toán, Tiếng Anh

 

 

QST

52440112_VP

Hoá học (Việt - Pháp)

Hóa học, Vật lí, Toán

 

 

QST

Hóa học, Sinh học, Toán

 

 

QST

Hóa học, Toán, Tiếng Anh

 

 

QST

KHTN, Toán, Tiếng Anh

 

 

QST

52440201

Địa chất học

Toán, Hóa học, Vật lí

 

 

QST

Sinh học, Toán, Hóa học

 

 

QST

Toán, KHTN, Tiếng Anh

 

 

QST

52440228

Hải dương học

Toán, Vật lí, Hóa học

 

 

QST

Toán, Sinh học, Hóa học

 

 

QST

Toán, KHTN, Tiếng Anh

 

 

QST

52440301

Khoa học Môi trường

Hóa học, Toán, Vật lí

 

 

QST

Sinh học, Hóa học, Toán

 

 

QST

Toán, KHTN, Tiếng Anh

 

 

QST

Hóa học, Toán, Tiếng Anh

 

 

QST

52460101

Toán học

Toán, Vật lí, Hóa học

 

 

QST

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

 

QST

Toán, KHTN, Tiếng Anh

 

 

QST

52480201

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

Toán, Vật lí, Hóa học

 

 

QST

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

 

QST

Toán,Tiếng Anh, Sinh học

 

 

QST

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

 

 

QST

52480201_CLC

Công nghệ thông tin 
(Chất lượng cao)

Toán, Vật lí, Hóa học

 

 

QST

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

 

QST

Toán,Tiếng Anh, Sinh học

 

 

QST

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

 

 

QST

52480201_TT

Công nghệ thông tin 
(Tiên tiến)

Toán, Vật lí, Hóa học

 

 

QST

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

 

QST

Toán,Tiếng Anh, Sinh học

 

 

QST

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

 

 

QST

52480201_VP

Công nghệ thông tin 
(Việt - Pháp)

Toán, Vật lí, Hóa học

 

 

QST

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

 

QST

Toán,Tiếng Anh, Sinh học

 

 

QST

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

 

 

QST

52510401_CLC

Công nghệ kỹ thuật Hoá học 
(Chất lượng cao)

Hóa học, Vật lí, Toán

 

 

QST

Hóa học, Sinh học, Toán

 

 

QST

Hóa học, Toán, Tiếng Anh

 

 

QST

KHTN, Toán, Tiếng Anh

 

 

QST

52510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Hóa học, Toán, Vật lí

 

 

QST

Sinh học, Hóa học, Toán

 

 

QST

Toán, KHTN, Tiếng Anh

 

 

QST

Hóa học, Toán, Tiếng Anh

 

 

QST

52520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Toán, Vật lí, Hóa học

 

 

QST

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

 

QST

Toán, Tiếng Anh, KHTN

 

 

QST

52520402

Kỹ thuật hạt nhân

Vật lí, Toán, Hóa học

 

 

QST

Vật lí, Toán, Tiếng Anh

 

 

QST

Vật lí, Toán, Sinh học

 

 

QST

Toán, KHTN, Tiếng Anh

 

 

 

Search