Thông tin ngành đào tạo và điểm chuẩn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Mã TrườngQST 

  • Sứ mệnh: Trường ĐH KHTN là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học liên ngành, khoa học công nghệ mũi nhọn, có năng lực sáng tạo, làm việc trong môi trường cạnh tranh quốc tế; là nơi thực hiện những nghiên cứu khoa học đỉnh cao tạo ra các sản phẩm tinh hoa đáp ứng nhu cầu phát triển KHCN và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển thế giới.
  • Địa chỉ trụ sở chính: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trang thông tin điện tử: http://www.hcmus.edu.vn/

 

TT  

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu 
(dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

theo xét KQ thi THPT QG

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chín

1

QST

52420101

Sinh học

300

B00

Sinh - Hóa - Toán 

D90

 KHTN - Toán - Tiếng Anh

 

 

 

 

2

QST

52420201

Công nghệ Sinh học

200

A00

 Hóa - Toán - Lý

B00

Sinh - Hóa - Toán

D90

KHTN - Toán - Tiếng Anh

 

 

3

QST

52430122

Khoa học Vật liệu

200

A00

Lý - Hóa - Toán 

B00

Hóa - Sinh - Toán 

A01

 Lý - Toán - Tiếng Anh

D90

KHTN - Toán - Tiếng Anh 

4

QST

52440102

Vật lí học

200

A00

 

A01

 

D90

 

 

 

5

QST

52440112

Hoá học

230

A00

 

B00

 

D07

 

D90

 

6

QST

52440112_VP

Hoá học (Việt - Pháp)

20

A00

 

B00

 

D07

 

D90

 

7

QST

52440201

Địa chất học

160

A00

 

B00

 

D90

 

 

 

8

QST

52440228

Hải dương học

80

A00

 

B00

 

D90

 

 

 

9

QST

52440301

Khoa học Môi trường

150

A00

 

B00

 

D07

 

D90

 

10

QST

52460101

Toán học

300

A00

 

A01

 

D90

 

 

 

11

QST

52480201

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

700

A00

 

A01

 

D07

 

D08

 

12

QST

52480201_CLC

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)

100

A00

 

A01

 

D07

 

D08

 

13

QST

52480201_TT

Công nghệ thông tin (Tiên tiến)

60

A00

 

A01

 

D07

 

D08

 

14

QST

52480201_VP

Công nghệ thông tin (Việt - Pháp)

40

A00

 

A01

 

D07

 

D08

 

15

QST

52510401_CLC

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao)

50

A00

 

B00

 

D07

 

D90

 

16

QST

52510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

100

A00

 

B00

 

D07

 

D90

 

17

QST

52520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

200

A00

 Toán - Lý - Hóa

A01

Toán - Lý - Tiếng Anh 

D90

Toán - Tiếng Anh - KHTN 

 

 

18

QST

52520402

Kỹ thuật hạt nhân

50

A00

Lý - Toán - Hóa 

A01

 Lý - Toán - Tiếng Anh

A02

Lý - Toán - Sinh 

D90

Toán - KHTN - Tiếng Anh 

 

 

 

Search